Τα 24 στοιχεια-γραμματα και οι ιδιοτητες τους

Μερικές ιδιότητες των γραμμάτων:

-Α- … Νοητικό – πνευματικό δημιούργημα. Αποδίδει έννοιες συγκεντρώσεως (ατόμων, ιδιοτήτων, ικανοτήτων, ιδεών κτλ.) ( αγορά, αργώ, Απόλλων, Αλέξανδρος, αριθμός, Αθήνα κτλ.)
το γράμμα αυτό σαν σχήμα, είναι μια κάτοψη Αποθήκης.

Το Α όμως, έχει και την έννοια της στερήσεως, αλλά αυτό εάν και μόνο είναι επικεφαλής 3σύλλαβων λέξεων: άοσμο, άγευστο, άχρωμο, άχρηστο κτλ.

~~~

-Β- …Φυσικό γράμμα και αντιπροσωπεύει την Βοή πνέοντος ισχυρού ανέμου, ενισχύει την κωδική έννοια του φωνήεντος , αλλά και του σύμφωνου, που ακολουθεί. (Βουνό, βία, βοή, βίος, βάρος, βαθύ, βροχή, ύβρις, βροντή, βρόχος κτλ.)
Το γράμμα αυτό σαν σχήμα, είναι η όψη οροσειράς.

~~~

-Γ- …Τεχνητό γράμμα και παριστάνει την παλίνδρομο, υγρή κίνηση. (γλώσσα, γράμμα, γραμμή κτλ.)

~~~

-Δ- … Αποδίδει την έννοια μεγάλης φυσικής δυνάμεως. (Δίας, Δράκων, δρυς, δένδρο, Δελφοί, Δρυίδες κτλ.). Έχει σαν σχήμα το Δένδρο.

~~~

-Ε- … Το ιερό γράμμα της Δωδώνης και των Δελφών. Είναι πνευματικό δημιούργημα και παριστά την διαχρονικότητα. Όπου Ε και διαχρονικότητα. Σαν σχήμα το γράμμα αναπαριστά με τις 3 οριζόντιες γραμμές, τους 3 χρόνους ενωμένους μεταξύ τους με την κάθετο γραμμή. Είναι κυριολεκτικά, η σχηματική αναπαράσταση των 3 ενοποιημένων χρόνων. (Παρ-Ε-ελθόντος, Εν-Ε-στώτος, Μ-Ε-λλοντος), (εποχή, έτος, Έαρ, έμβρυο, εορτή, ερωή, Έρως, ένωση, έθιμο κτλ.)

~~~

-Ζ-…Είναι δια-νοητικό δημιούργημα, [που παριστά σχηματικά, την συνένωση δύο διαφορετικών εννοιών. Παριστά την Ζ-εύξη. ( Ζωή, ζυγός, ζεύγος, Ζευς, ζύμη, ζέστη κτλ.)

~~~

-Η-… Είναι τεχνητό γράμμα και η παρουσία του προσδίδει Η-γετική έννοια. (ήθος, Ηρακλής, Ήρα, ηθική, ηγέτης, ηγεμόνας, Ηελλάς (το Η αφαιρέθηκε από το ΗΕΛΛΑΣ και αντικαταστάθηκε από την δασεία. Μόνο στα γαλλικά παρέμεινε με την αρχική του ονομασία, HELLAS, κτλ)

~~~

-Θ-…Προσδίδει σε ένα όνομα κάποια θεϊκή προέλευση και ιδιότητα. (Θεός, θάνατος, θρησκεία, ήθος, θήλυ, έθιμο, θυσία, θάρρος, θεσμός, πειθώ κτλ.)

~~~

-I-…Έχει την έννοια της ανθρώπινης ισχύος. (ισχύς, ικανός, ίππος, Ίκαρος, Ιάσων, ιερό κτλ.)

~~~

-Κ-… Είναι φυσικό γράμμα. Έχει την έννοια του κρότου, χτύπημα με δύναμη. (κτύπος, κρόταλο, κραυγή, κένταυρος, κλάμα, κρίση κτλ.)

~~~

Λ-… Φυσικό γράμμα, που εκφράζει ομοειδή, ή ομοιογεννή. Βασική έννοια η φυλετική. Εκφράζει όμαιμα φύλα και φυλές. (Κέλτες, Γάλλοι, Ιταλοί, Άγγλοι, Ολλανδοί, Βέλγοι, Αλλεμάνιοι, Ελβετοί κτλ.)

~~~

-Μ-… Υποδεικνύει κάποια ειδική μορφή ή ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, μια υπόμνηση και μια παρουσίαση ιδιαίτερων χαρακτηρισμάτων.
Ονόματα – λέξεις που το εκφράζουν καλύτερα ( Μέδουσα, Μανία, μανία, μορφή, μύηση, Μούσα, μίσος, μίμηση, μάθηση, κτλ.)

~~~

-Ν-… Αποδίδει την διανόηση, νόηση, τον νου και τα σχετιζόμενα με νερά, στα οποία θεωρείται ότι υπάρχει ανωτέρα νοητική δύναμης. (νόηση, ναός, νους, νόμος, νύμφη, Νηρηίδα, νέκταρ, νόσος κτλ)

~~~

-Ξ-… Τεχνητό σύνθετο γράμμα που προήλθε από την συνένωση (ηχητική και νοηματική) των γραμμάτων Χ – Κ – Γ , μετά του γράμματος Σ. Σε αυτή την περίπτωση το Σ, προσδιορίζεται από το Χ – Κ – Γ. Το Ξ από μόνο του και όταν δεν γνωρίζουμε την σύνθεση του, δύσκολα φανερώνει την ιδιότητα του. Το Ξ αναγνωρίζεται εάν γνωρίζουμε λοιπόν, την σύνθεση του, όπως (Κ+Σ = Ξίφος, ξηρός, κτλ)

~~~

-Ο-… Αναπαριστά, το οπτικό μας πεδίο. Έχει την έννοια του προφανές, του υπάρχοντος εντός του οπτικού μας πεδίου. Του ορατού πράγματος,. Έχει την έννοια της χωροεπιφάνειας, όπως το Π και το Ω, επιφάνειας με όρια (όριο, όρμος, όραμα, οφθαλμός, όαση, όραση, όνομα κτλ.)

~~~

-Π-… Φυσικό γράμμα. Έχει την έννοια του χώρου, της επιφάνειας, της περιοχής. (Πέλαγος, πατρίδα, Πόντος, πέρας, παλάμη κτλ.)

~~~

-Ρ-… Έχει την έννοια της ροής, των υγρών και των ενεργειών. (Ερωή, ροή, έρως, πυρ, πυραμίς, Κρόνος, Ρέα, επιρροή (διπλή δράση), κτλ.)

~~~

-Σ-… Ανήκει στα ανθρώπινα γράμματα. Φανερώνει την ανθρώπινη παρουσία και επιρροή. Π.χ. το ρήμα «ήταν», αναφέρεται για αντικείμενο. Το «ήσαν» αφορά ανθρώπους. (σώμα, σωματείο, σωματάρχης, στρατός, σοφός κτλ.). όπως σε όσες λέξεις περιέχεται το Σ, δείχνει και επέμβαση, ή χρήση, ή λειτουργία, κατεργασία ανθρώπου. (ανάσα, σιτάρι, ξύλο – κσύλο, ψυχή – πσυχή, νόσος στοά, σιωπή, ψωμί – πσωμί, σκαλίζω, σκέφτομαι, κτλ.)

~~~

-Τ-… Τεχνητό γράμμα που εκφράζει τέχνη και πράξη, επέμβαση. (Τέχνη, τύμπανο, τόξο, γλυπ-τ-ική, πρακτική, τρυπώ κτλ.)

~~~

-Υ-… Εκφράζει την συγκέντρωση υγρών και ενεργειών (δάκρυ, υγρασία, πυρ, υγεία, νύχτα, Υάδες, θήλυ, κτλ.)

~~~

-Φ-… Τεχνητό άφωνο γράμμα, φανερώνει ιδιότητα που παράγεται κατόπιν συνεργίας και σύνθεσης και συμμετοχής, περισσότερων από ένα, πραγμάτων. Φανερώνει και κάτι που πράττεται από πρόθεση (φωτιά, φως, φύση, φόβος, φωνή, φράζω, φιλιά, φιλί, φύλακας, φύσημα, φαγητό κτλ.)

~~~

-Χ-… Τεχνητό γράμμα και εκφράζει μια νέα ιδιότητα, που προήρθε από την συνένωση δύο άλλων.
Διασταυρώνει, διαχωρίζει, διανοίγει. (Χείρων Χαμαιλέων χαλάζι, Αχιλλέας, (ούτε θνητός ούτε αθάνατος) χέρι, χαρά, χάροντας, χαράδρα, χείμαρρος, χαράδρα, χαμόγελο, χειμώνας, χρησμός κτλ.)

~~~

-Ψ-… Τεχνητό γράμμα που προήλθε από την συνένωση των Π + Σ. Εννοιολογικά έχει άθροισμα των εννοιών των γραμμάτων που το αποτελούν (Ψυχή, ψύχος, ψέμα, ψυχρός, ψίθυρος, κτλ.)

~~~

-Ω-… Εννοεί τον μέγιστο χώρο. Εννοεί και αυτό που σε περιβάλλει και δεν χωρά στο οπτικό πεδίο. Π.χ. Ωρανός (ουρανός). Εννοεί το απέραντο, ότι βρίσκεται πέραν της οράσεως και εκτός οπτικού πεδίου. (Ωκεανός, ώρα, Ωρίων. Ωδή, Ποσειδ-ω-νας, Δ-ω-νη, άνθρ-ω-πος κτλ.)

Ένα παράδειγμα…
ΑΝΘΡΩΠΟΣ: Α(ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ) – Ν(ΝΟΥ) – και Θ(ΘΕΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ)- που Ρ(ΡΕΕΙ) – στο Ω(ΑΠΕΙΡΟ ΧΩΡΟ) – και εκφράζεται σε Π(ΧΩΡΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ)- σε Ο(ΟΡΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ) – μέσω της Σ(ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ)

~~~

Πρέπει να αναφέρω, πως στις Ελληνικές λέξεις, όσο πιο μπροστά είναι ένα γράμμα, τόσο αυξάνει και η κωδική του έννοια εντός της λέξεως

Το πρώτο γράμμα δείχνει τη βάση της ζωής, είναι το βασικό στοιχείο και ο κεντρικός άξονας όπου γύρω του περιστρέφεται και χτίζεται το άτομο.
Το μεσαίο γράμμα προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο θα ζήσει τη ζωή του.
Το τελευταίο γράμμα μας δείχνει πως θα δώσει κανείς “ζωή στη ζωή του” ποια θα είναι η κατάληξή του.

Εννοια των χρωματων της αυρας

Τα χρώματα του ουράνιου τόξου, φωτεινά, λαμπερά χρώματα.

Μωβ: δείχνει πνευματικές σκέψεις. Το μωβ δεν είναι ποτέ ένα ισχυρό χρωμα της αυρας. Φαίνεται μόνο ως προσωρινά “σύννεφα” και “φλόγες”, που δείχνει να ξεπιδουν πραγματικά από τις πνευματικές μας σκέψεις.

Μπλε: Ισορροπημένη ύπαρξη, διατήρηση της ζωής, χαλαρο νευρικό σύστημα, μεταδοση δύναμης και ενέργειας. Οι άνθρωποι με ισχυρή μπλε Aυρα είναι χαλαροί και ισορροπημένοι και αισθάνονται έτοιμοι να ζήσουν σε μια σπηλιά αν χρειαστει και να επιβιώσουν. Είναι γεννημένοι επιζώντες. Μπλε αυρα συμαίνει χαλάρωση του νευρικού συστήματος για να επιτευχθεί η ισορροπία του μυαλού. Το Electric μπλε παρακάμπτει οποιοδήποτε άλλο χρώμα στην αύρα και συμαίνει πως το άτομο λαμβάνει ή διαβιβάζει πληροφορίες σε μια τηλεπαθητική επικοινωνία. Για παράδειγμα Michel Desmarquet, συγγραφέας του βιβλίου « Thiaoouba Προφητεία “, συχνά λάμπει με το ηλεκτρικό μπλε κατά τη διάρκεια των διαλέξεων του, ειδικά όταν απαντάει σε ερωτήσεις από το κοινό.

Τιρκουάζ: δείχνει δυναμική ποιότητα της ύπαρξης, ιδιαίτερα ενεργή προσωπικότητα, ικανή να προβάλεται , να επηρεάζει τους άλλους ανθρώπους. Οι άνθρωποι με τιρκουάζ Aura μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα ταυτόχρονα και να είναι καλοί οργανωτές. Αισθάνονται βαρεμάρα όταν αναγκάζονται να επικεντρωθούν σε ένα πράγμα. Οι άνθρωποι που αγαπούν να είναι αφεντικά έχουν τιρκουάζ αύρες, διότι έχουν στόχους και επιρροή στην ομάδα τους . Τυρκουάζ αυρα συμαίνει οργάνωση και επηρροή στους άλλους.

Πράσινο: ξεκούραστη, τροποποιει την ενέργεια, φυσική ικανότητα επούλωσης. Όλοι οι θεραπευτες θα πρέπει να την έχουν. Οι άνθρωποι με μια ισχυρη πράσινη αύρα ειναι φυσικοι θεραπευτες . Όσο ισχυρότερη είναι η πρασινη αυρα τόσο καλύτερη είναι η θεραπευτική ικανότητα. Αγαπούν, επίσης την κηπουρική και συνήθως έχουν μια «πράσινη εργασία ” να μεγαλώνει για αυτούς. Όντας μποστα σε ένα ατομο με μια ισχυρή πράσινη αυρα θα έχετε μια ήσυχη και ξεκούραστη εμπειρία θα νιώσετε οτι αυτο το ατομο εξισοροπει τον οργανισμο σας και θα νιώσετε απιστευτα ανακουφισμένοι και ξεκούραστοι.

Κίτρινο: η χαρά, η ελευθερία, η μη-προσκόλληση,απελευθέρωση ζωτικής δύναμης. Οι άνθρωποι με κίτρινη λάμψη είναι γεμάτοι από εσωτερική χαρά, πολύ γενναιόδωροι . Κίτρινο φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι: υψηλή πνευματική ανάπτυξη. Μια υπογραφή ενός πνευματικού δασκάλου. Μη δέχεστε πνευματικές διδασκαλίες από τον καθένα που δεν έχει ένα τέτοιο κίτρινο φωτοστέφανο. Ο Βούδας και ο Χριστός είχαν κίτρινα φωτοστέφανα . Σήμερα είναι σπάνιο στη Γη να βρεθεί ένα πρόσωπο με ένα φωτοστέφανο μεγαλύτερο από 1 ίντσα.

Πορτοκαλί: απογείωση και απορρόφηση. Έμπνευση. Ένα σημάδι της εξουσίας. Δυναμικότητα και επιθυμία να ελέγχει τους ανθρώπους. Όταν το πορτοκαλί γίνεται ισχυρό σημείο, συμβάλλει συνήθως σε ένα κίτρινο φωτοστέφανο, το οποίο στη συνέχεια μετατρέπεται σε χρυσό, που δείχνει όχι μόνο ένα πνευματικό δάσκαλο, αλλά ένα ισχυρό πνευματικό δάσκαλο, κάποιον που είναι ικανός να αποδείξει τις μοναδικές ικανότητες του.

Κόκκινο: υλιστικές σκέψεις, σκέψεις για το φυσικό σώμα. Κατά κύριο λόγο η κόκκινη Aυρα δείχνει υλιστικά προσανατολισμένο άτομο.

Ροζ (= μωβ κόκκινο +): αγάπη (με μια πνευματική έννοια του όρου). Για να αποκτήσετε μια καθαρή ροζ αυρα θα πρέπει να αναμειχθεί το πορφυρό (η υψηλότερη συχνότητα που αντιλαμβανόμαστε) με κόκκινο (η χαμηλότερη συχνότητα). Η Ροζ Αύρα δείχνει ότι το άτομο επιτυγχάνει μια τέλεια ισορροπία μεταξύ της πνευματικής συνειδητοποίησης και της υλικής ύπαρξης. Οι πιο προηγμένοι άνθρωποι δεν έχουν μόνο ένα κίτρινο φωτοστέφανο γύρω από το κεφάλι (ένα μόνιμο ισχυρό σημείο στην αύρα), αλλά και μια μεγάλη ροζ αυρα να επεκτείνεται πιο μακριά. Το ροζ χρώμα στην αύρα είναι αρκετά σπάνιο στη Γη και εμφανίζεται μόνο ως μια προσωρινή λάμψη , ποτέ ως ένα ισχυρό σημείο της αυρας.

Έννοια των μη καθαρών χρωμάτων :
(Χρώματα που εμφανίζονται πιο σκούρα από το φόντο περισσότερο σαν καπνός από μια λάμψη, χρώματα θαμπα.)

καφέ: ανησυχητικο, αποσπά την προσοχή, υλιστική σταση ζωής , αναιρεί την πνευματικότητα.

Γκρι: σκοτεινές σκέψεις, καταθλιπτικές σκέψεις, ασαφείς προθέσεις, παρουσία της σκοτεινής πλευράς της προσωπικότητας.

(το χρώμα της μουστάρδας): πόνος ή η έλλειψη της ευκολίας, θυμός

Λευκό: σοβαρή ασθένεια, η τεχνητή διέγερση (ναρκωτικά). Γιατί το λευκό χρώμα στην αύρα δείχνει προβλήματα; Το Λευκό χρώμα είναι σαν ένας θόρυβος, και όχι ένα σύνολο αρμονικών τόνων απο κύρια χρώματα . Είναι αδύνατο να «εναρμόνιστει» κανεις με τον θορυβο σε μια ορχήστρα να παίζει αρμονική μουσική, εξ ου και η λευκη Aura δείχνει μια έλλειψη αρμονίας στο σώμα και το μυαλό. Η Φύση, της οποία είμαστε μέρος είναι αρμονική. Αυτή η αρμονία έρχεται σε διακριτούς “τόνους” και αρμονικές δονήσεις .
Αρκετές ώρες πριν το θάνατο,η αυρα γίνεται άσπρη, και σε μεγάλο βαθμό αυξάνεται σε ένταση. Για το λόγο αυτό, στις περισσότερες κουλτούρες τα πλάσματα – όντα που συναντα κανείς στον “θάνατο” απεικονίζονται στα Λευκα (όχι μαύρα), γιατί στο παρελθόν, οι άνθρωποι μπορούσαν να δουν πραγματικά την λευκη αυρα πριν το θάνατο(το λευκό φως). Φαίνεται ότι οι πρόγονοί μας γνώριζαν πολύ περισσότερα από ό, τι είμαστε έτοιμοι να παραδεχτούμε.
Very Happy  Πηγη τηλ. για ραντεβου 6939549914

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ


sympanΟι Νόμοι του Σύμπαντος.

Το Σύμπαν διέπεται από τους δικούς του κανόνες, ένα σύστημα από θεμελιώδεις Συμπαντικούς κανόνες. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει μία επιτυχημένη και ικανοποιητική ζωή θα πρέπει να προσαρμόσει τη ζωή του σύμφωνα με αυτό το πλάνο.

Ίσως να θεωρείται τον εαυτό σας σαν εκείνους τους «άτυχους» ανθρώπους που κάθε μέρα συμβαίνει και κάτι που σας αποδυναμώνει, που σας ρίχνει ψυχολογικά και πως όλα γύρω σας πηγαίνουν στραβά. Οτιδήποτε και αν κάνετε νιώθετε πως ότι αγγίζετε μετατρέπεται σε αποτυχία ή παίρνει λάθος τροπή.

Θα αναρωτιέστε ίσως γιατί σε ορισμένους ανθρώπους η τύχη τα φέρνει όλα τόσο εύκολα, ενώ σε αντίθετη περίπτωση κάποιοι άλλοι παλεύουν συνεχώς χωρίς να πετυχαίνουν κάτι θετικό. Είναι άραγε η τύχη, θα μπορούσε μήπως να είναι το πεπρωμένο, ή μήπως είναι κάτι άλλο που λειτουργεί αλλά οι άνθρωποι δεν έχουν γνώση περί αυτού?

Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι Νόμοι του Σύμπαντος, παρόλο που δεν μπορεί κάποιος να τους διακρίνει, λειτουργούν σε όλους τους ανθρώπους και στα πάντα γενικότερα, χωρίς να αφήνουν περιθώρια βελτίωσης. Ακόμα και αν δεν γνωρίζετε την ύπαρξη τους, σας διαβεβαιώνω ότι στην καθημερινότητα σας είστε και εσείς μέρος αυτού του συνόλου.

Οι αρχές των Νόμων του Σύμπαντος είναι επτά και είναι επτά πολύτιμα μυστικά τα οποία πρέπει να τιμάται και να σέβεστε και τότε θα απολάβετε όλα τους τα οφέλη.

Οι επτά κανόνες του σύμπαντος είναι οι εξής :

Ο νόμος της έλξης

Ο νόμος της έλξης έχει να κάνει με την επιθυμία. Ότι σκέφτεστε ότι ποθείται και βάζετε την ενέργεια σας είναι και αυτό που θα προσελκύσετε. Εάν λαχταράτε κάτι μπορείτε να το φέρετε κοντά σας με την πίστη σας, με το να το οραματιζόσαστε με κάθε λεπτομέρεια, να παραμένετε θετικοί απέναντι στην επιθυμία σας, να θεωρείται ότι η εκπλήρωση του είναι δεδομένη, να ζείτε σαν να το έχετε αποκτήσει ήδη. Πρέπει να προσμένετε με υπομονή και θετική σκέψη την άφιξη του στη ζωή σας και να κάνετε χώρο ώστε να έρθει και να καθιερωθεί στην καθημερινότητα σας. Εάν η σκέψη σας είναι πάντα θετική και συνεχής τότε τα καλά αποτελέσματα δε θα αργήσουν να φανούν.

Ο νόμος της αιτίας και του αποτελέσματος.

Ο νόμος του Σύμπαντος θεωρεί πως τίποτα από όσα συμβαίνουν δεν είναι τυχαία, όλα γίνονται για κάποιο σκοπό. Για κάθε αποτέλεσμα στη ζωή σας υπάρχει και ο ανάλογος σκοπός που το έχει δημιουργήσει. Όλες οι ενέργειες έχουν συγκεκριμένες συνέπειες και παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα, όπως επίσης και όλες οι ενέργειες που δεν γίνονται τελικά έχουν και αυτές συνέπειες. Οι επιλογές που κάνουμε είναι αιτίες, είτε είναι συνειδητές, είτε είναι ασυνείδητες, που αντιστοιχούν σε αποτελέσματα ή συνέπειες. Μία σημαντική απόφαση που θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος να επιλέξει για τον εαυτό του είναι εάν θα ανήκει στην κατηγορία του «σκοπού» ή της «αιτίας». Όταν κάποιος επιλέξει να είναι ο σκοπός στη ζωή του , τότε θα μπορεί να κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν. Εάν επιλέξει να είναι η αιτία, τότε απλά θα είναι άβουλος και θα δέχεται τις συνέπειες χωρίς να έχει αναλάβει τις ευθύνες του. Ας διασαφηνίσουμε λοιπόν στο μυαλό μας τις αιτίες και τα αποτελέσματα, τους σκοπούς μας και σε ποίες κατηγορίες θέλουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Προσδιορίστε τις ακριβής κινήσεις που πρέπει να κάνετε ώστε να πετύχετε το επιθυμείτο αποτέλεσμα. Μέτα λάβετε τα μέτρα σας, ενεργοποιηθείτε κινηθείτε στην σκακιέρα του μυαλού σας σαν σωστός στρατηγός. Επιδίωξη, επιθυμία, πάθος, αποφασιστικότητα και θετική σκέψη θα σας ανυψώσουν προς την κατεύθυνση των στόχων σας. Η επιτυχία θέλει χρόνο και υπομονή, πίστη και αφοσίωση, εάν δεν δείτε τους καρπούς των προσπαθειών σας να αμείβονται από την αρχή μην εγκαταλείπεται.

Ο νόμος της πεποίθησης και πίστης.

Ο νόμος της πίστης υπόσχεται πως εάν πραγματικά πιστεύεται με όλο σας το είναι στις πεποιθήσεις και τις επιθυμίες σας τότε αυτές θα πραγματοποιηθούν. Όταν καταφέρετε να αλλάξετε τις θέσεις σας τότε θα μπορέσετε να αλλάξετε τη ζωή σας και να την κάνετε όπως επιθυμείτε. Οι αρνητικοί άνθρωποι θεωρούν πως αν δε δουν κάτι δεν μπορούν να πιστέψουν σε αυτό, αυτό είναι λάθος. Πρέπει να πιστέψετε στις δυνατότητες σας, στα ταλέντα σας, στον εαυτό σας, στις δυνατότητες σας και στην εκπλήρωση των επιδεξιοτήτων σας. Η αμφιβολία δε θα σας δώσει ποτέ αυτό που ζητάτε, η αμφιβολία είναι μικρές εγωιστικές φωνούλες μέσα σας που σας αποθαρρύνουν από το στόχο σας. Κάποιες φορές ίσως συναντήσετε στο δρόμο σας εμπόδια και δυσκολίες, δε θα πρέπει πότε να ρίχνετε το κεφάλι κάτω και να αποθαρρύνεστε, ίσως προς στιγμή να νιώθετε πως χάσατε το στοίχημα με τον εαυτό σας, σε βάθος χρόνου όμως θα καταλάβετε πως ότι συνέβη, συνέβη για καλό, και έτσι θα δυναμώνετε την πίστη σας. Αρχίστε να πιστεύεται πως είστε προορισμένοι για να ζήσετε όπως ονειρεύεστε, σήμερα κιόλας.

Ο νόμος των τριών.

Αυτός ο νόμος υπήρχε από πολύ παλιά , μοιάζει με τον κανόνα της έλξης μόνο που εδώ βασίζετε περισσότερο στα λόγια και τις πράξεις παρά στις σκέψεις. Συνεπώς κάνοντας θετικές σκέψεις θα προσελκύσουμε το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον νόμο της έλξης, κάνοντας όμως και καλές πράξεις τότε το Σύμπαν θα σας το ανταποδώσει το καλό που κάνετε πίσω επί τρεις φορές. Αν οι πράξεις σας είναι καλές τότε θα δεχτείτε πίσω 3 φορές τη χαρά που δώσατε εάν είναι άσχημες τότε θα έχετε τρεις φορές το κακό που κάνατε. ‘Όταν αυτή η φιλοσοφία ακολουθείται πιστά, ενθαρρύνει το άτομο να σκεφτεί τα αποτελέσματα των πράξεων του στους ανθρώπους γύρω του. Είστε υπεύθυνοι για τις συνέπειες των πράξεων σας θετικές ή αρνητικές. Οτιδήποτε στέλνεται στο Σύμπαν τότε αυτό επιστρέφει πίσω σε εσάς τρεις φορές. Είναι προφανές ότι δε θα πρέπει να κάνετε κακό εάν θέλετε να επιτύχετε τους στόχους σας.

Ο νόμος του Ελέγχου.

Ο νόμος του ελέγχου οριοθετεί ότι θα νιώθετε θετικοί, θα έχετε σεβασμό για τον εαυτό σας και εκτίμηση, σε τέτοιο βαθμό εφόσον έχετε τον έλεγχο της ζωής σας. Ένας άνθρωπος με χαμηλή αυτοπεποίθηση επιτρέπει σε άλλους να ελέγχουν τη ζωή του και να παίρνουν αποφάσεις για εκείνον, με αυτό τον τρόπο ο ίδιος δεν έρχεται αντιμέτωπος με τις προσωπικές του επιλογές και κατεπέκταση με την ίδια του τη ζωή. Με αυτό τον τρόπο καταλήγει να κατηγορεί τους άλλους για όσα του συμβαίνουν, να παραπονιέται και να γκρινιάζει, σιχτιρίζοντας την τύχη του και θεωρώντας ότι όλα όσα του συμβαίνουν είναι αιτίες άλλων. Οι άνθρωποί που χρησιμοποιούν αυτό τον κανόνα στη ζωή τους, δέχονται τις προσωπικές τους ευθύνες για όλες τους τις πράξεις, καλές ή κακές και δημιουργούν τις δικές τους συνθήκες μέσα από τις δυνατότητες τους. Δε θα δεχτούν ποτέ ότι έπεσαν θύματα των καταστάσεων ή των άλλων. Το κλειδί για την επίτευξη του νόμου αυτού είναι να εξετάζετε όλες τις παραμέτρους. Μην επιτρέπετε στον εαυτό σας να γίνετε θύματα των περιστάσεων και μην ξεχνάτε ότι πάντα μπορείτε να κάνετε την επιλογή που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία σας. Επιλέξτε με σοφία και σωστή κρίση.

Ο νόμος της ανταπόκρισης.

Ο νόμος της ανταπόκρισης θέτει πως ο εξωτερικός σας κόσμος δεν είναι τίποτα περισσότερο από την αντανάκλαση του εσωτερικού σας κόσμου. Αν ο εξωτερικός σας κόσμος είναι δυστυχισμένος, αποτυχημένος, ή ανεκπλήρωτος είναι ένα καθαρό αντίκρισμα του τι συμβαίνει μέσα στην ψυχή σας. Αν μέσα σας νιώθετε καταπίεση, θλίψη, στεναχώρια, θυμό τότε αναπόφευκτα ο εξωτερικός σας κόσμος θα χαρακτηριστεί από αυτά τα στοιχεία και θα προκαλέσει χάος και θολούρα. Η αρνητικές σκέψεις και τα άσχημα συναισθήματα που μπορεί να έχετε μέσα σας δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο που δε σας επιτρέπει να αλλάξετε τρόπο που αντιμετωπίζετε τα πράγματα, αμέσως μόλις νιώσετε μαυρίλα μέσα σας θα πρέπει να αλλάξετε στάση και να σταματήσετε το ντόμινο των κακών συναισθημάτων. Τίποτα στον έξω κόσμο σας δε μπορεί να αλλάξει μόνο του, εσείς μόνο κάντε την αρχή να αλλάξετε το μέσα σας και να ζείτε σύμφωνα με τον νόμο της ανταπόκρισης. Εάν επιτρέψετε σε κακές εξωτερικές συνθήκες να σας αποκαρδιώσουν θα καταλήξετε να γίνετε δούλοι τους. Θα χάσετε την ελευθερία σας και θα γίνετε μαριονέτες των συνθηκών που αυτές θα επιλέγουν για τη χαρά ή τη λύπη σας. Εναλλακτικά θα είστε σε θέση να ελευθερώσετε των εαυτό σας από τέτοια δεσμά και να μπορέσετε να ζήσετε ευτυχισμένοι και συγκεντρωμένοι στον πυρήνα σας χωρίς να επηρεάζεστε από άλλους παράγοντες.

Ο νόμος της προσδοκίας και της ελπίδας.

Ο νόμος της προσδοκίας ορίζει πως αυτό που περιμένετε στη ζωή σας να συμβεί, με αληθινή πίστη θα έρθει σε εσάς. Όταν περιμένετε καλά πράγματα να συμβούν τότε έτσι και θα γίνει. Αν σε αντίθετη περίπτωση κάποιος δε θεωρεί ότι του αξίζουν όμορφες στιγμές και ότι από τη φύση του είναι καταδικασμένος να δέχεται μόνο ασχήμια στη ζωή του τότε αυτό και θα προσελκύσουν. Οι προσδοκίες σας παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στα δικά σας αποτελέσματα και επίσης έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο πως συμπεριφέρεστε στους γύρο σας. Οι προσδοκίες σας απέναντι στους άλλους καθορίζουν τη συμπεριφορά σας απέναντι τους. Σε αντάλλαγμα οι άνθρωποι που σας περιστοιχίζουν, αντανακλούν τις δικές σας πράξεις πίσω πάλι σε εσάς, είτε είναι θετικές ή αρνητικές. Τι μπορείτε να κάνετε για να θέσετε σε λειτουργία το νόμο της προσδοκίας? Είναι πολύ απλό, πάντα να περιμένετε το καλύτερο από τους γύρο σας, να έχετε ανοιχτή την καρδία σας, να λειτουργείτε τη διαίσθηση σας και να δείχνετε μόνο καλό στους γύρω σας. Σε όλες σας τις σχέσεις οι άλλοι θα νιώσουν τη θετική σας επιρροή στη ζωή τους, και θα αποκτήσουν καλούς σκοπούς για το άτομο σας. Φυσικά μην ξεχνάτε να έχετε πίστη στον εαυτό σας και να περιμένετε το καλύτερο για εσάς τους ίδιους. Επικεντρωθείτε σε όλα τα καλά στοιχεία και οραματιστείτε τον εαυτό σας να πετυχαίνει ότι είναι αυτό που θέλετε. Φανταστείτε ένα φωτεινό μέλλον, επιτυχία και ολοκλήρωση και όλα όσα έχουν συμβεί στη ζωή σας, έγιναν για να σας προετοιμάσουν ώστε να δεχτείτε όλα τα καλά που είναι στο δρόμο σας.

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗΣ: To αθροισμα της σχεσης

Το Άθροισμα της Σχέσης  .Για  ταρω, λενορμαντ, deste, σιβυλλα
Απο Πηγη τηλ. για ραντεβου 6939549914
Για κοιτάξτε λίγο αυτό το τρόπο που σχετίζεται με το Ελληνικο γράμμα Σ.
Τον χρησιμοποιούμε για να δούμε το είδος οποιασδήποτε σχέσης μας, όχι μόνο ερωτικής αλλά και οικογενειακής και επαγγελματικής:

Κάρτες 1 – 4:
Αναφέρονται στις βάσεις της σχέσης – στην μορφή ίδρυσής της. Η κάρτα 4 διαβάζεται ως μια μνήμη που συνδέεται πολύ στενά με το θεμέλιο της σχέσης.

Κάρτες 4 – 7:
Σας δίνουν την ευκαιρία να προβληματιστείτε σχετικά με ορισμένες μνήμες (καλές ή κακές). Η κάρτα 7 διαβάζεται ως μνήμη έντονα συνδεδεμένη με το παρόν – κάτι που επηρεάζει ακόμη και σήμερα τη σχέση.

Κάρτες 7 – 10:
Περιγράφουν τη σημερινή σας κατάσταση. Διαβάστε τις ως επιθυμία και των δύο σας για τη σχέση σας, που έχει ρίζες στο παρόν.

Κάρτες 10 – 13:
Περιγράφουν αυτό που θέλετε, που ονειρεύεστε για την σχέση σας.

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΤΑΡΩ ( ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΑΝΑ μερος γ’ )

Πηγη τηλ. 6939549914

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
Αλλαγη*ανακαστικο τελος*ανανεωση μετα απο μια καταστροφη*νεες ιδες και απολυτη διαυγεια κρισης!!
ΑΝΑΠΟΔΑ
Καταστροφη*αποτυχια*στασιμοτητα*αποθαυρηνση και νεα αρχη αντιθετη απο αυτο που θελετε!!
ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ
Προσαρμοστικοτητα*ευνοικες συνθηκες*κοινωνικοτητα καιαρμονικες συνεργασιες!!
ΑΝΑΠΟΔΑ
Ανταγωνισμος*ασταθεια*ατυχεις συγκυριες*αδιαφορια!!
0 ΔΙΑΒΟΛΟΣ
Καταπιεση και δυσφορια*ανησυχια*δολοπλοκιες*
ΑΝΑΠΟΔΑ
Αρχη πνευματικης γνωσης*αποτυχια στην ληψη αποφασεων!!!
Ο ΠΥΡΓΟΣ
Ελπιδα*αναγεννηση*ευαισθησια*δωρα χαρα*βοηθεια και αγαπη*καλη υγεια!!
ΑΝΑΠΟΔΑ
Καταστροφη του ατομου*μεγαλο κοστος για προσωπικη ελευθερια*ενοχες*σκανδαλα και καταπιεση υπερβολη!!
ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ
Καθαρση*αναγεννηση μετα απο τις φλογες*αλλαγη*τοκετος και κριση υγειας!!!
ΑΝΑΠΟΔΑ
Ελλειψη αυθορμητισμου*αμφιβολιες*ελλειψη αντιληψης!!!
Η ΣΕΛΗΝΗ
Φαντασια*διαισθηση*κρυφοι εχθροι*απροβλεπτοι κινδυνοι!!!
ΑΝΑΠΟΔΑ
Κινδυνοι*παγιδες*φαντασια και απειλες!!!
Ο ΗΛΙΟΣ
Κυριαρχια και διαυγεια*ευτυχια και δυναμη*ολοκληρωση σπουδων και στοχων*δοξα και ευτυχισμενες σχεσεις!!
ΑΝΑΠΟΔΑ
Ματαιοδοξια*εγωισμος*προβληματα στις σχεσεις*σκιες σε μελοντικα σχεδια*
ΚΡΙΣΗ
Ληξη παλιας ιστοριας αρχη νεας*ευνικη εκβαση νομικων υποθεσεων*καλη ζωη!!
ΑΝΑΠΟΔΑ
Εξαρση*αναβολη*καθυστερηση*φασαριες
Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ανταμοιβη*θριαμβος*ευνοικο περιβαλλον*υπεροχη!!
ΑΝΑΠΟΔΑ
Φοβος*κακοτυχια*αδρανεια*ελειψη θελησης!!

Εξηγηση συμβολων Ταρω μεγαλη αρκανα ( μερος β’ )

Η ΔΥΝΑΜΗ
Πνευματικη δυναμη*ηρεμια και υπεροχη*αρετη και θαρρος*απολυτη αυτοκυριαρχια *δουλεια και επιτυχια*
ΑΝΑΠΟΔΑ
Ανυπομονησια*θυμος και φοβος*μαχη και εγχειρημα*ασυμφωνιες*
Ο ΕΡΗΜΗΤΗΣ
Εμπειρια*βαθια γνωση*απομονωση*σιωπη*μελετη και διακριτηκοτητα*γιατρος *μαιευτηρας*σιωπηλη συμβουλη και τελος ολοκληρωση στοχων*
ΑΝΑΠΟΔΑ
Ελειψη κοινωνικοτητας*φοβος και ισχυρογνωση*τσιγγουνια και φτωχεια*
δειλια και καχυποψια*
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
Νεες συνθηκες*απροσμενο γυρισμα της τυχης*επιτυχια και εφευρετικοτητα*καλη διαθεση και καλες ευκαιριες**
ΑΝΑΠΟΔΑ
Αυταπαρνηση*σοφια*θεληματικη θυσια*ιδεες για το μελλον*
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Νομος *ασφαλεια*αντικειμενικη λυση προβληματων*λογικη*τιμιοτητα μεθοδικοτητα*οργανωση*
ΑΝΑΠΟΔΑ
Ανισοτητα*αδικια*νομικες περιπλοκες*προβληματα με τον νομο
Ανασφαλεια*αναποδιες*περιπετειες και ελειψη σοβαροτητας*
Ο ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΣ
Αυταπαρνηση*ιδεες για το μελλον*αναστολη σε αποφασεις*σοφια και ηθικη τελειοτητα*
ΑΝΑΠΟΔΑ
Θυσια χωρις νοημα*αδυναμια πραγματοποιησης*εσωτερικη παλη*

_________________

Ερμηνειες συμβολων ταρω Α μερος

Απο Πηγη τηλ. 6939549914

Ο ΤΡΕΛΟΣ
επιθυμια επιτευξης μεγαλου σκοπου*εκλογη*αγνοτητα*ανευθυνοτητα*παθητικοτητα και ενστικτα!!
ΑΝΑΠΟΔΑ
λαθος επιλογες*ματαιες τυψεις*ανικανοτητα αυτογνωσιας!!
Ο ΜΑΓΟΣ
δειχνει θεληση επιδειξοτητα*ατομο εξυπνο*αυτονομια και πρωτοβουλια!!!
ΑΝΑΠΟΔΑ
Αναποδια*αδυναμια*αναποφασιστικοτητα*ψεμα*πονηρια και καταστροφικη χρηση δυναμης!!
Η ΑΡΧΙΕΡΕΙΑ
θυληκη διαισθηση ενα γυναικειο ιδανικο για τους ανδρες*διακριτικοτητα*σιωπη*κρυφες ευνοικες δυναμεις*ηθικος νομος*γνωση και σιγουρια*
ΑΝΑΠΟΔΑ
Αποδοχη επιφανειακης γνωσης*υποκρισια*κρυφος εχθρος*απραξεια και αδρανεια*
Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ
παραγωγικοτητα*κατανοηση και εξυπναδα*ψυχικη δυναμη*γεναιοδωρια
ΑΝΑΠΟΔΑ
Αδυναμια δημιουργιας*ασταθεια*ψυχολογικα προβληματα*κορεσμος και στασιμοτητα*
Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ
Δικαιο*σταθεροτητα*ισχυς*προστασια εκτελεση αποφασεων και βοηθεια*
πραγματοποιηση και πολλες πνευματικες δραστηριοτητες*
ΑΝΑΠΟΔΑ
Τυραννια*αντιθεσεις και εχθροτητα*απουσια διαισθησης*χασιμο ελεγχου και φαλοκρατια*
Ο ΙΕΡΟΦΑΝΤΗΣ
Εμπνευση*σοφια και πιστη*ηθικη εξουσια και κοινωνικη αποδοχη**
ΑΝΑΠΟΔΑ
Καταπιεση πνευματικη*απραξια και ελειψη αντοχης*αρνηση συμβιμβασμου και τελος ανοιγμα σε νεα επιπεδα*
ΟΙ ΕΡΑΣΤΕΣ
Εκλογη προσδοκιες και ελξη*αγνα αισθηματα*εσωτερικη και εξωτερικη αρμονια*
ΑΝΑΠΟΔΑ
Δοκιμασια*ασταθεια *αμφιβολια*εκρεμοτητα και τελος πιθανον λαθος επιλογη**
ΤΟ ΑΡΜΑ
Νικη και θριαμβος*επιτυχια *προοδος*υπεροχη και ανοδος σε ολα τα επιπεδα*
ΑΝΑΠΟΔΑ
Κακος χειρισμος και απραγματοποιητες ελπιδες*καταπιεση και αδικαιολογητες φιλοδοξιες**

ερχονται και τα υπολοιπα!!

Τροποι ριξιματος για ΣΙΒΥΛΛΑ,ΤΑΡΩ,ΣΦΙΓΓΑ,ΛΕΝΟΡΜΑΝΤ,DESTE

Τροποι Ριξιματος ΣΙΒΥΛΛΑΣ    Aπο Πηγη τηλ. για ραντεβου 6939549914
1. Ανακατεψτε καλα τα χαρτια καθως θα σκεφτεστε το ερωτημα σας .
2. Κοψτε την τραπουλα στα τρια ..τοποθετωντας το κάθε μερος προς τα αριστερα και ενωστε την ξανα μαζευοντας τις καρτες προς τα δεξια.
3. Επιλεξτε τυχαια τις καρτες ..κλειστες και τις ανοιγετε μια μια μετα .
4. Σε καποιους τροπους απαιτεται να τοποθετησετε σε συγκεκριμενη θεση την καρτα για εκεινον/η που τα ριχνεται ..Αντρας ή Γυναικα

Κλασσικο ριξιμο
Σχημα 1

2
4 1 5
3

Τοποθετειστε τις καρτες που επιλεξατε βαση σχηματος 1 .
Στην συνεχεια επιλεξτε άλλες 5 καρτες και τοποθετειστε πανω στις πρωτες .
Εππαναλαβετε άλλη μια φορα .
Ετσι θα εχετε 5 στοιβες με 3 χαρτια

Θεση 1 = τελικο αποτελεσμα ή μελλοντικη εκβαση
Θεση 2= σκεψεις ονειρα και ψυχικη διαθεση
Θεση 3 = εργασια , δραστηριοτητα ,σπουδες ,ταξιδια , οικονομικα
Θεση 4 = τρεχοντα ‘η προσφατα προβληματα
Θεση 5 = ερωτας ,οικογενεια ,σχεσεις ,φιλιες

ΤΟ ΤΥΧΕΡΟ ΠΕΤΑΛΟ
Σχημα 2.
1 7
2 6
3 5
4

Θεση 1. Κατασταση στο παρελθον
Θεση 2 . Η παρουσα κατασταση
Θεση 3. Εξελιξεις στο αμεσο μελλον
Θεση 4 . Κατι που δεν το περιμενες
Θεση 5. Οι ανθρωποι που σε περιβαλουν
Θεση 6. Εμποδια και αντιδρασεις
Θεση 7 . Η καταληξη

Ανοιξτε μια από τις καρτες και διαβαστε την ερμηνεια τους , αποδιδοντας την αναλογα με την κατασταση ..που προσδιοριζεται από την θεση που επεσαν .

ΤΟ ΡΙΞΙΜΟ ΤΩΝ 9 ΚΑΡΤΩΝ
Σχημα 3
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Οι ερμηνειες διαβαζονται πρωτα οι ερμηνειες τους χωριστα .
Οριζοντιως μετα καθετως και τελος διαγωνια .
Το κεντρικο χαρτι ‘’5 ‘’ είναι το πιο σημαντικο επειδη συνδεει όλα τα αλλα.
Μια άλλη σημαντικη καρτα είναι ‘’1’’ επειδη αντιπροσωπευει τον ερωτοντα.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Σχημα 4

10
6
2
12 8 4 1 5 9 13
3
7
11
Ξεχωριστε την γυναικα ή τον αντρα αναλογα για ποιον τα ριχνετε και βαλτε την στο κεντρο ‘’1’’
Ξεκινηστε να διαβαζεται την ερμηνεια καθετως και οριζοντιως .

OIKONOMIKA ΘEMATA: ΤΑΡΩ …ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ

Πηγη τηλ. 6939549914

Κατά κάποιον τρόπο όλοι ανησυχούμε για τα οικονομικά μας και αδυνατούμε να προβλέψουμε τι θα γίνει στο μέλλον. Σε τέτοιες περιόδους, τα Ταρό μπορούν να προσφέρουν χρήσιμη βοήθεια. Οφείλουμε, ωστόσο, να τονίσουμε ότι όσο λαμπρές κι αν είναι οι προβλέψεις, ο ερωτών οφείλει να κάνει ό,τι περνάει απ’ το χέρι του, ώστε να πραγματοποιήσει αυτά που του υπόσχονται οι κάρτες.

 

 

Τα οικονομικά προβλήματα εξομαλύνονται με την εμφάνιση ενός χαρτονομίσματος και όχι μιας ευχής έτσι, λοιπόν, τα αποτελέσματα θα είναι ανάλογα των προσπαθειών τις οποίες θα καταβάλετε. Τα Ταρό μπορούν μόνο να βοηθήσουν τις προσπάθειές σας, όχι για να τις υποκαταστήσουν. Γι’ αυτό μην ελπίζετε σε θαύματα, όπως για παράδειγμα να κερδίσετε το Λόττο. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν ενίοτε, αλλά σπανίως όταν τα χρειαζόμαστε.

 

 

Πώς να απαντάτε μόνοι σας σε οικονομικά θέματα

Από το πακέτο της Μικρής Αρκάνα διαλέξτε τα Πεντάκτινα, γιατί αυτή η σειρά χρησιμοποιείται για ερωτήσεις σχετικές με οικονομικά θέματα. Ανακατέψτε καλά τις δεκατέσσερις κάρτες των Πεντάκτινων και κόψτε τρεις φορές. Χωρίς να αλλάξετε τη σειρά των καρτών κοιτάξτε σε ποια δέσμη βρίσκεται η κάρτα που αντιπροσωπεύει εσάς. Πάρτε αυτή τη δέσμη και αφήστε τις υπόλοιπες, διότι δεν θα τις χρειαστείτε. Ρίξτε με τη σειρά τις κάρτες της δέσμης σε ένα ημικύκλιο με τα φύλλα ανοιχτά ( τα πρόσωπα να κοιτάνε προς τα πάνω).

 

 

 

Σε κάποια πακέτα Ταρό,  όπου  δεν υπάρχει αρίθμηση στη Μικρή Αρκάνα  και τα Πεντάκτινα είναι σχεδιασμένα συμμετρικά είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς πότε πέφτουν όρθια και πότε ανάποδα. Θα ήταν χρήσιμο, λοιπόν, να βάλετε ένα μικρό σημαδάκι που να δείχνει την επάνω πλευρά της κάρτας, ώστε να μην υπάρξει περίπτωση λανθασμένης ερμηνείας.

 

Στη συνέχεια πάρτε τους 22 Θριάμβους και ξεχωρίστε τις εξής κάρτες:

 

1-Ο Μάγος, 2-Η Αρχιέρεια, 7-Το Άρμα, 8-Η Δικαιοσύνη, 10-Ο Τροχός της Τύχης, 11-Η Δύναμη, 15-Ο Διάβολος, 16-Ο Πύργος, 19-Ο Ήλιος και 21-Ο Κόσμος.

 

 

Aνακατέψτε αυτούς τους 10 Θριάμβους, κόψτε μια φορά και βάλτε την κάτω στοίβα επάνω. Κατόπιν μοιράστε ένα Θρίαμβο σε κάθε ένα από τα Πεντάκτινα που έχετε απλώσει στο ημικύκλιο. Ο Θρίαμβος που θα πέσει πάνω στην κάρτα που σας αντιπροσωπεύει είναι η απάντηση στην ερώτηση σας. Οι Θρίαμβοι που θα πέσουν πάνω στα άλλα Πεντάκτινα θα δείξουν πως θα εξελιχθεί αυτό που ρωτήσατε.

 

 

Ας δούμε, λοιπόν, τη σημασία την οποία έχουν σ’ ένα ρίξιμο για οικονομικά θέματα οι κάρτες των Θριάμβων και οι κάρτες των Πεντάκτινων, που ονομάζονται και Νομίσματα ή Δηνάρια

 

 

Βασιλιάς: Αντιπροσωπεύει τον ερωτώντα, εφόσον είναι άντρας.

Ανάποδα: Πιεστικός πιστωτής.

Βασίλισσα: Αντιπροσωπεύει τον ερωτώντα, εφόσον είναι γυναίκα.

Ανάποδα: Η κύρια αιτία των οικονομικών δυσκολιών.

Ιππότης: Καινούργια γνωριμία, η οποία μάλλον θα επιτείνει τα προβλήματα παρά θα τα λύσει.

Ανάποδα: Καβγάδες και σκάνδαλα.

Ακόλουθος: Καλές ειδήσεις.

Ανάποδα: Κακές ειδήσεις και οικονομικές απώλειες.

10: Οικονομικό όφελος.

Ανάποδα: Μικρό κέρδος.

9: Καινούργια δουλειά ή μεγάλο εισόδημα που είναι καρπός προσπαθειών.

8: Ήρεμη και με μέλλον κατάσταση – περίοδος ευημερίας.

Ανάποδα: Διαμάχη και αταξία.

7: Χρηματικό όφελος ή δώρο.

Ανάποδα: Οικονομικό πρόβλημα, το οποίο δε θα καλυφθεί με δανεισμό, γι’ αυτό καλύτερα ν’ αποφευχθεί αυτή η λύση.

6: Μπερδέματα οικονομικής φύσεως, πιθανή δίκη που θα καταλήξει σε ήττα.

Ανάποδα: Δυνατότητα αξιοποίησης μιας απρόσμενης πηγής, που όμως μπορεί να υποκρύπτει εμπόδια.

5: Ανέλπιστο χρηματικό ποσό, το οποίο θα ισοφαρίσει προηγούμενη ζημιά.

Ανάποδα: Μικρό οικονομικό όφελος.

4: Η κοινωνική ζωή μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα περισσότερα προβλήματα. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή για οικονομικούς σχεδιασμούς, διότι δε θ’ αποφέρουν κέρδος.

Ανάποδα: Ανόητη σπατάλη.

3: Εμπορική πρόταση ή ανάληψη δουλειάς.

Ανάποδα: Δε θα υπάρξουν σπουδαία αποτελέσματα.

2: Δύσκολη οικονομική κατάσταση, που απαιτεί μεγάλη προσπάθεια.

Ανάποδα: Ξαφνικό συμβάν$ το αν θα είναι ευνοϊκό ή όχι εξαρτάται από το Θρίαμβο που θα πέσει πάνω στην κάρτα.

1: Καινούργια σχέδια ή μια επιχείρηση που θ’ αποφέρει κέρδη.

 

Ανάποδα:  Μικρό κέρδος ή κληρονομιά.

 

 

1-Ο Μάγος: Αλλαγή οικονομικής κατάστασης.

Ανάποδα: Ατυχές γεγονός.

2-Η Αρχιέρεια: Απαιτείται σοβαρότερη αντιμετώπιση της κατάστασης. Η ενέργεια δεν πρέπει να αναλώνεται σε ευτελή και ασήμαντα πράγματα.

7-Το Άρμα: Η Θεία Πρόνοια θα σπεύσει να σώσει τον ερωτώντα την τελευταία στιγμή.

Ανάποδα: Ο ερωτών κινδυνεύει ν’ αγνοήσει την ευκαιρία που θα του παρουσιαστεί.

8-Η Δικαιοσύνη: Έτσι κι αλλιώς, θα πάρει αυτό που του αξίζει.

Ανάποδα: Δεν πρέπει να προσφύγει στα δικαστήρια, διότι η απόφαση θα είναι σε βάρος του.

10-Ο Τροχός της Τύχης: Αν πέσει επάνω στον ερωτώντα, δείχνει ότι η υπάρχουσα οικονομική του κατάσταση θα αντιστραφεί.

Ανάποδα: Αν συνδυαστεί με δυσμενείς κάρτες, δείχνει καθυστέρηση στην επίτευξη των φιλοδοξιών του και ότι οι οικονομικές του προσδοκίες ξεθωριάζουν.

11-Η Δύναμη: Επίτευξη του επιθυμητού σκοπού. Εξασφαλισμένη επιτυχία εάν η κάρτα πέσει πάνω στον ερωτώντα ή πάνω σε μιαν άλλη τυχερή κάρτα.

Ανάποδα: Κίνδυνος λανθασμένης χρήσης της επιτυχίας.

15-Ο Διάβολος: Ο ερωτών θα χρειαστεί ν’ αντισταθεί σ’ έναν πειρασμό, ώστε το πρόβλημά του να λυθεί με μη ένδικα μέσα.

Ανάποδα: Ο πειρασμός θα είναι τόσο μεγάλος, ώστε η αντίσταση θα καταστεί αδύνατη.

16-Ο Πύργος: Η οικονομική τύχη μειώνεται σταδιακά και, σε περίπτωση μεγάλων δυσκολιών, θα χρειαστεί μια καινούργια αρχή.

Ανάποδα: Μη αναμενόμενη κληρονομιά, ένα δώρο ή κάτι απρόσμενα καλό, αν πέσει πάνω σε μια τυχερή κάρτα, ιδίως το Άρμα.

19-Ο Ήλιος: Η Θεία Πρόνοια θα σπεύσει να βοηθήσει με μυστηριώδη τρόπο.

21-Ο Κόσμος: Ανακούφιση από πιεστικά οικονομικά προβλήματα.

Ανάποδα: Ανακούφιση, αλλά με καθυστέρηση.

 

 

Οι Θρίαμβοι και τα Πεντάκτινα διαβάζονται ανά ζεύγη και δείχνουν ξεκάθαρα τι πρόκειται να συμβεί. Οι πιο σημαντικές κάρτες σε μια ερώτηση οικονομικής φύσεως είναι αυτές που πέφτουν δεξιά και αριστερά της κάρτας του ενδιαφερομένου.

Αν ο Πύργος πέσει επάνω στον ερωτώντα, δεν πρέπει να απελπιστεί, διότι, ενώ δείχνει καταστροφή, μπορεί να σηματοδοτεί και μια καινούργια αρχή, ένα νέο και καλύτερο δρόμο στη ζωή του.

 

 

Καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας.

 

 

Μεγαλη αρκανα Ο τρελος …ερμηνεια

Ο Τρελός Νο 0 ή ΧΧΙΙ

Η θέση του Τρελού στη Μεγάλη Αρκάνα του Ταρό, μπορεί να είναι είτε στην αρχή, ως νούμερο 0, ή στο τέλος ως νούμερο 22 ενώ σε ορισμένα Ταρό δεν φέρει καθόλου αρίθμηση
Ο Τρελός Νο 0 ή ΧΧΙΙ

Πηγη τηλ. για ραντεβου 6939549914

Αστρολογικό στοιχείο: Αέρας

Αυτή η κάρτα απεικονίζει έναν νεαρό άντρα ντυμένο με πολύχρωμα ενδύματα, ο οποίος μεταφέρει στον ώμο του ένα μικρό δισάκι πάνω σε ένα ραβδί. Το βλέμμα του έχει την αθωότητα της νεότητας. Στο μέτωπο του έχει μικρά κερατάκια σαν της κατσίκας, όπως ένα νεαρό ζωάκι που μπαίνει στην ζωή από ένστικτο. Δεν προσέχει τον μικρό σκύλο, ο οποίος φαίνεται να προσπαθεί απεγνωσμένα να τον προσγειώσει και να τον προειδοποιήσει για τον κίνδυνο που βρίσκεται μπροστά του, γιατί παρακολουθεί μαγεμένος μια πολύχρωμη πεταλούδα. Ένας ήλιος αχνοφέγγει στον ορίζοντα. Ο αχαλίνωτος νεαρός τελικά πηδάει από την άκρη της αβύσσου, όπου ένας κροκόδειλος τον περιμένει με ανοιχτά σαγόνια και το ταξίδι του αρχίζει.

Η θέση του Τρελού στη Μεγάλη Αρκάνα του Ταρό, μπορεί να είναι είτε στην αρχή, ως νούμερο 0, ή στο τέλος ως νούμερο 22 ενώ σε ορισμένα Ταρό δεν φέρει καθόλου αρίθμηση. Σαν νούμερο 0, η κάρτα αντιπροσωπεύει έναν άνθρωπο όπως γεννιέται, που δεν γνωρίζει τίποτα και έχει πολλά να μάθει. Έναν άνθρωπο που είναι ικανός για κάθε λάθος ή ανοησία. Σαν νούμερο 22, αντιπροσωπεύει ένα πρόσωπο στο τέλος της ζωής του, όπου θα έπρεπε να έχει αποκτήσει εμπειρία και σοφία.

Μία ανθρώπινη ύπαρξη, ντυμένη με τα παρδαλά χρώματα του Τρελού, συμβολίζει την πνευματική κατάσταση κάποιου που δεν γνωρίζει τίποτα ή εφαρμόζει λανθασμένα αυτά που γνωρίζει. Περπατά χαρούμενα μπροστά από ένα γκρεμό με το πρόσωπο γυρισμένο στον Ήλιο. Ορισμένα Ταρό απεικονίζουν έναν κροκόδειλο με ανοιχτά σαγόνια που περιμένει στον Τρελό να πέσει από τον γκρεμό μέσα στο ανοιχτό του στόμα. Στα πόδια του Τρελού, ο μικρός σκύλος προσπαθεί αν τραβήξει την προσοχή του και να τον γυρίσει πίσω.

Καθένας από εμάς που δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό το σύμπαν διοικείται από μία σειρά απλών, αλλά δίκαιων νόμων, είναι ο Τρελός με το μικρό δισάκι που περιέχει τα υπάρχοντά του, τα οποία είναι το άθροισμα όλων των προηγούμενων εμπειριών του, που είναι πάρα πολύ λίγες. Ο σκύλος αντιπροσωπεύει τις διάφορες όψεις της Σελήνης – την προαίσθηση ή την διαίσθηση, η οποία ενεργεί σαν μία προειδοποίηση μόνο αν την προσέξεις στην ώρα της. Ο κροκόδειλος συμβολίζει την αρχεία Αιγυπτιακή θεότητα, τον Σεμπέκ – το σκοτάδι – που είναι καταστροφικός θεός της διάνοιας. Ο Ήλιος αντιπροσωπεύει τη Θεία Πρόνοια, αλλά καθώς ο Τρελός έχει αποτύχει να δει τι βρίσκεται στα πόδια του, επειδή δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις διανοητικές του ικανότητες και τη διαίσθησή του, είναι πράγματι Τρελός.

Παρ’ όλα αυτά, αν μάθει τα μαθήματα που πρέπει εκείνος να μάθει, αν διώξει το φόβο (κροκόδειλος) και την άγνοια (άβυσσος), αν χρησιμοποιήσει τη διαίσθησή του (σκύλος) και τα ταλέντα του (δισάκι), τότε γίνεται ο Μάγος που δεν τον ενδιαφέρουν τα υλικά θέματα. Με τα μάτια και τη σκέψη εστιασμένες στον τελικό σκοπό (Ήλιος), αυτό το οποίο είναι Θείο, θα περπατάει με εμπιστοσύνη προς τον στόχο με τη σοφία και όχι την τρέλα στις φτέρνες του.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΕΛΟΥ

• Ένα καινούργιο κεφάλαιο αρχίζει, ένα ταξίδι , ένας νέος κύκλος εμπειριών που απαιτεί να πέσουμε πρόθυμα στο άγνωστο. Είναι ο κατάλληλος χρόνος για αλλαγή.

• Αναπάντεχες ευκαιρίες εμφανίζονται που για να αποδώσουν πρέπει να πάρουμε ένα ρίσκο και να επιμείνουμε.

• Εμπιστοσύνη στην ζωή και στην τύχη ακόμα και αν τα πράγματα φαίνονται θλιβερά.

• Οι καταστάσεις αντιμετωπίζονται με τρόπο ασυνήθιστο, μη συμβατικό, προκλητικό για το κατεστημένο.

ΑΝΑΠΟΔΑ

• Το άτομο λειτουργεί με το ένστικτο, τις ορέξεις και τα πάθη του. Είναι ανεύθυνο, ανίκανο να αντιδράσει στην επιρροή των άλλων, δεν αναγνωρίζει τις αδικίες που διέπραξε και δεν αισθάνεται τύψεις συνειδήσεως. Ζει στην ανισορροπία, την παραφροσύνη, την δουλεία.

• Δεν είναι επιδεκτικός μαθήσεως.

• Μια λανθασμένη επιλογή δημιουργεί προβλήματα.

• Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται αντιμετωπίζονται χωρίς φρόνηση, με φόβο ή αδιαφορία

• Απιστία και αστάθεια στις σχέσεις δημιουργούν ανατροπές.

• Επαναστατικότητα, προκλητικότητα και αντικοινωνικότητα οδηγούν στο περιθώριο.

• Αυτή η κάρτα προειδοποιεί για κάποιο σφάλμα που πρόκειται να γίνει.


Previous Older Entries

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.