Τα βοτανια των πλανητων ( μερος β’ )

 Τό βοτάνι της Σελήνης
Τρίτο έρχεται τό φυτό της Σελήνης, ή Νυμφαία. Ό Χυμός της ανακουφίζει τους πόνους στό στομάχι καί τό στήθος. Τό άσπρο της χρώμα μαρτυρά πώς είναι σεληνιακό φυτό.
Τό άνθος αυτού τοϋ φυτοϋ καθαρίζει τους κακούς χυμούς τοϋ σώματος καί τους κάνει ρευστούς, γιατί μεγαλώνει καί μικραίνει σάν τό Φεγγάρι. Επίσης είναι αποτελεσματικό γιά τίς αρρώστιες των ματιών, καί δυναμώνει πολύ τήν όραση. Τό ζουμί άπό βρασμένες ρίζες του, όταν τό χρησιμοποιήσεις γιά κομπρέσες στά μάτια, τά κάνει πολύ λαμπερά, γιατί τό φώς των ματιών προέρχεται άπ’ τή Σελήνη. Τό ρόφημα του κάνει καλό σ’ όσους υποφέρουν άπό στομάχι καί δέ μπορεί νά χωνέψει, καθώς καί σ’ όσους πάσχουν άπό ανεμοβλογιά
4. Τό βοτάνι τοϋ «Αρη
Τό τέταρτο φυτό είναι ή «Ακανθος. Ή ρίζα της είναι πολύ ευεργετική γιά τόν πονοκέφαλο: γιατί τό ζώδιο τοϋ Κριού θεωρείται σάν ό Οίκος τοϋ πλανήτη «Αρη πού ιΐναι επικιφαλής όλου τοϋ κόσμου. Ωφελεί επίσης στις ασθένειες τών γεννητικών οργάνων, γιατί ό Οίκος του βρίσκεται στό ζώδιο τοϋ Σκορπιού, πού τά κυβερνά, καθώς καί τό σπέρμα, πού είναι ό σπόρος άπό τόν οποίο όλα τά ζωντανά πλάσματα γεννιούνται καί σχηματίζονται.
Ό Χυμός είναι ωφέλιμος καί γιά όποιον πάσχει άπό εντερικές αιμορραγίες, μέ πληγές κι αδιάκοπους πόνους, κι όποιος τόν πιει ανακουφίζεται άπό τη δυσεντερία, τίς αιμορροΐδες, καί τίς παθήσεις τού στομαχιού.
5. Τό βοτάνι τον Ερμή.
Τό πέμπτο είναι τό φυτό τού Έρμη, πού ονομάζεται Πεντάφυλλο.  Ή ρίζα του, όταν τή βράσεις καί τή χρησιμοποιήσεις σάν κατάπλασμα, γιατρεύει τίς πληγές καί τά πρηξίματα.
Επίσης, θεραπεύει γρήγορα τήν αρρώστια πού λέγεται χαράδωσις ή χελώνια, άν πιει κανείς τό χυμό του μαζί μέ νερό. Έξαλλου ανακουφίζει τους πόνους στό στήθος κ’ εξαφανίζει τόν πονόδοντο άν ξεπλύνεις τό στόμα σου μέ τό χυμό του, περνούν οί ερεθισμοί. «Οποιος έχει τό φυτό πάνω του, θά βρίσκει βοήθεια άπ’ τους άλλους
 Τό βοτάνι τον Διός
«Εκτο έρχεται τό φυτό τού Διός, πού ονομάζεται Ύοσκυναμος. Cool. Ή ρίζα του, όταν κοπανιστεϊ καί τοποθετηθεί σέ. πληγές, τίς γιατρεύει, καί προστατεύει άπό τίς μολύνσεις τού αίματος άν τό βάλεις αμέσως μόλις αρχίσει ό πόνος ή πληγή δέ θά σχηματισθεί ποτέ.  Ή ρίζα ακόμα θεραπεύει τήν ποδάγρα, άν κοπανιστεϊ καί τριφτεί στά πόδια. Αυτό γίνεται έξ αιτίας τών δυνάμεων πού ίχουν τά ζώδια τών ποδιών. Κι άν πιεΐς τό χυμό της μέ μέλι, ή μέ κρασί καί μίλι ανακατωμένα.ανακουφίζονται οι πόνοι κ’ οί παθήσεις τοϋ σηκωτιοϋ, γιατί ό Ζευς κυβερνά αυτά τά σπλάχνα.
Αντίστοιχα, βοήθα όποιον θέλει νά κάνει συχνά τή σεξουαλική πράξη, κι όποιον θέλει νά τόν ερωτεύονται οί γυναίκες, γιατί τά φύλλα του, όταν κανείς τά φοράει πάνω του, τόν κάνουν ευχάριστο κ’ ελκυστικό.
Advertisements

ΒΟΤΑΝΙΑ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ( Α’ μερος )

Απο Πηγη τηλ. για ραντεβου 6939549914
ΓΙΑΤΙ Η ΦΥΣΗ ΕΧΕΙ ΠΡΟΝΟΗΣΕΙ…..
Τό βοτάνι τοϋ Κρόνου
τό πρώτο είναι τό φυτό τοϋ Κρόνου, πού ονομάζεται Μαύρη Ιτιά. Ό χυμός του είναι αποτελεσματικός γιά νά παύουν οί πόνοι στά νεφρά καί στίς γάμπες. «Αν βράσεις τή ρίζα του γιά λίγη ώρα, δίνεις τό ρόφημα σ’ όποιον υποφέρει άπό τήν κύστη του.
Επίσης, οποιος  έχει πάνω του τό φυτό μέσα σ’ ένα μαντήλι, καί θά ελευθερωθεί άπο αρνητικη ενεργεια.. «Αν τό έχει σπίτι του δέ θά μπορούν νά μπουν έκεϊ μέσα αρνητικα πνεύματα. «Αν τά παιδάκια πού τους φυτρώνουν τά δόντια τό έχουν κρεμασμένο στό λαιμό τους, δέ θά αισθάνονται πόνους.
Καλό είναι νά έχει κανείς τή ρίζα μαζί του τη νύχτα, γιατί έτσι δέ θά νιώθει φόβους, οΰτε θ’ ανησυχεί μήπως τόν βλάψουν οί άλλοι.
2. Τό βοτάνι τοϋ «Ηλιου
Τό δεύτερο είναι τό φυτό τοΰ Ήλιου, πού λέγεται Πολυγόνατο ή Κρίνο τοϋ αγροΰ, πού παίρνει τ’ όνομα του άπό τόν ήλιο.
Cool Μερικοί τ’ ονομάζουν ‘Αλκυόνη, πού είναι ό Οίκος τοϋ Ήλιου. Αυτό τό φυτό γιατρεύει τίς παθήσεις καί τους πόνους της καρδιάς καί τοϋ στομαχιού. Όποιος τ’ αγγίξει αποκτά τή δύναμη πού προέρχεται άπ’ τό ζώδιο του ή τόν πλανήτη του. «Αν ένας άντρας πιει τό χυμό του, γίνεται ίκανός νά εκτελέσει πολλές φορές τήν πράξη της γονιμοποίησης. «Οποιος έχει μαζί του τή ρίζα τοϋ φυτού δέν κινδυνεύει άπό πονόματο: άν τό έχει πάνω του πρίν αίσθανθεϊ πόνο, δέ θά πάθη τίποτα• άν τό βάλει μετά, ό πόνος θ’ ανακουφιστεί. Βοηθά επίσης όποιον προσβληθεί άπό παραλήρη¬μα, άν τό ακουμπήσουν στό στήθος του.
Θεραπεύει όποιον έχει πάθηση στους πνεύμονες καί διευκολύνει τήν αναπνοή. Διώχνει τήν καοϋρα πού φέρνει τό αίμα της μελαγχολίας.

7. Τό βοτάνι της Αφροδίτης
Τό έβδομο είναι τό φυτό τοϋ πλανήτη Αφροδίτη, κι ονομάζεται Ίερο-βοτάνη ή Βερβένα.
Ή ρίζα τοϋ φυτού αύτοϋ, όταν κρεμαστεί στό λαιμό, γιατρεύει τή χοιράδωση, τίς πληγές πίσω όπ’ τά αυτιά καί τά πρηξίματα τοϋ λαιμού. Επίσης θεραπεύει τήν ακράτεια των ούρων. Κάνει τίς πληγές νά κλείνουν, τά οίδήματα πού προέρχονται άπό εσωτερικά αίτια νά ύποχωροϋν, καί διευκολύνει τήν απαλλαγή άπό τίς αιμορροΐδες.
. «Αν πιεις τό χυμό του μαζί μέ νερό καί μέλι, σταματά ή δυσκολία των πνευμόνων ν’ ανασάνουν.
Βοηθά πολύ καί στίς ερωτικές πράξεις. Έξαλλου, άν κάποιος τό εχει σπίτι του, ή στον κήπο ή τό χωράφι του, θ’ αποχτήσει μεγάλα κέρδη.
Ή ρίζα κάνει νά προκόβουν τ’ αμπέλια καί τά δέντρα. Τά παιδιά πού τό έχουν πάνω τους, θά είναι πάντα χαρούμενα κ’ ευτυχισμένα.

ΑΠΛΗ ΤΡΑΠΟΥΛΑ …ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ( μερος β’ )

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΡΟ
Ασσος : Κάποιο γράμμα ή έγγραφο το οποίο ο ενδιαφερόμενος περίμενε πολύ καιρό θα φτάσει σύντομα και θα φέρει ευπρόσδεκτα νέα. Είναι πιθανή μια οικονομική προσφορά ή πρόταση γάμου.
Δύο : Μία συναισθηματική σχέση ή στενή φιλία θα αναπτυχθεί σταθερά, έστω και αν έχει σαν αποτέλεσμα την αποδοκιμασία των άλλων. Θα παρατηρηθεί πρόοδος στις επιχειρήσεις.
Τρία : Εξετάστε λεπτομερειακά πιθανούς συνεταιρισμούς και φερθείτε με τακτ για να αποφύγετε τις διχόνοιες. Μια πιθανή προσφυγή σε δικαστήρια θα έχει καλά αποτελέσματα. Η γενική άποψη είναι καλή, αν μπορέσετε να συνεργαστείτε.
Τέσσερα : Μην επιτρέψετε σε σκληρές λέξεις ή βιαστικές πράξεις να δυσκολέψουν μια σχέση. Παρ’ όλες τις ασήμαντες μικροδιαφωνίες τα θέματα μπορούν να λυθούν αν επιδειχθεί η απαραίτητα υπομονή και η δέουσα κατανόηση. Ίσως ένας καλός φίλος να βοηθήσει να γεφυρωθούν οι διαφορές.
Πέντε : Τα νέα μιας γέννησης στην οικογένεια ή της επιτυχίας κάποιου παιδιού θα φέρουν χαρά μικρή οικονομική απώλεια μπορεί να καλυφθεί από μια συγκλονιστική ευκαιρία στις επιχειρήσεις. Ευνοούνται ιδιαίτερα τα νέα σχέδια.
Έξι : Είναι πιθανό να αντιμετωπίσετε δυσκολίες στο γάμο, που σε μερικές περιπτώσεις ίσως οδηγήσουν σε διαζύγιο ή χωρισμό. Σε άλλες πάλι μπορεί να υπάρξει επανασύνδεση.
Εφτά : Πιθανόν να εμφανιστούν μερικά προβλήματα ή διαφωνίες στην δουλειά ή στο σπίτι εξαιτίας δυσάρεστου κουτσομπολιού και ασήμαντης ζήλιας ή παρανοήσεων. Ωστόσο αυτή η αναταραχή θα διαρκέσει λίγο και κάποιες ειδήσεις που θα προκαλέσουν έκπληξη θα φτιάξουν τη διάθεση όλων.
Οχτώ : Ειδύλλια και ταξίδια φαίνονται ότι συνδέονται με κάποιο τρόπο, κυρίως για τους νεότερους και τους γεροντότερους. Διακυμάνσεις της τύχης στον ορίζοντα : είτε κάποια μικρή οικονομική απώλεια, είτε απροσδόκητη εύνοια της τύχης ή τύχη στα τυχερά παιχνίδια.
Εννιά : Διαπραγματεύσεις ή νέες ευθύνες στις επιχειρήσεις θα έχουν καλή έκβαση, όπως και η αλλαγή κατοικίας ή απασχόλησης. Για όσους παίρνουν πρωτοβουλίες θα υπάρξουν καλές ευκαιρίες στη συναισθηματική τους ζωή, στη βελτίωση του εισοδήματος τους ή στην κοινωνική τους ζωή.
Δέκα : Ένα προγραμματισμένο ταξίδι φέρνει απρόβλεπτο όφελος. Μπορεί να υπάρξει κάποια προσφορά για εργασία, μια ευκαιρία για επέκταση της επιχείρησης ή ακόμα και ένα καινούριο ειδύλλιο. Η βελτίωση των οικονομικών πιθανών να δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο να εξασφαλίσει το μέλλον του.
Βαλές : Ένας ευπαρουσίαστος νεαρός φίλος ή συγγενής, ίσως άνδρας φέρνει ειδήσεις. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι γυναίκα μπορεί να είναι δυσάρεστες αλλά όχι καταστροφικές. Αλλιώς μια προειδοποίηση να προσέχει τις ατιμίες.
Ντάμα : Αυτό το χαρτί αντιπροσωπεύει μια γυναίκα που μπορεί να είναι απειλή στην ερωτική σχέση της γυναίκας ενδιαφερόμενης ή να επέμβει στις επιχειρησιακές υποθέσεις του άντρα ενδιαφερόμενου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως αυτή η γυναίκα χρειάζεται προσεκτικό χειρισμό, επομένως η συμβουλή είναι να την χειριστείτε με τακτ.
Ρήγας : Ένας φιλόδοξος άνδρας με επιρροή, που είναι στο χέρι του να βοηθήσει ή να εμποδίσει τον ενδιαφερόμενο. Επομένως κάθε πρόταση πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά.

ΤΑ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ
Ασσος : Το χαρτί της πρόκλησης που συμβολίζει το κλείσιμο ενός κύκλου και το ξεκίνημα ενός άλλου. Υποβόσκουσες εντάσεις και προβλήματα είτε στο σπίτι είτε στη δουλειά, πρόκειται να εκραγούν.
Δύο : Επίκεινται αλλαγές: αυτό μπορεί να σημαίνει καινούρια δουλειά ή κατοικία ή και το τέλος μιας σχέσης. Μολονότι θα προκληθεί ένα αίσθημα απώλειας, η νέα κατάσταση οδηγεί μακροπρόθεσμα σε βελτιώσεις.
Τρία : Συνιστάται προσοχή και φρόνηση, ειδικά στις κάθε μορφής συνεργασίες. Στην επαγγελματική και αισθηματική ζωή θα δημιουργηθούν συγκρούσεις αν επιτρέψετε να αναμειχθεί ένα τρίτο πρόσωπο ή να υπεισέλθουν ξένα συμφέροντα.
Τέσσερα : Λέξη κλειδί είναι η απογοήτευση. Τα σχέδιά σας θα αναβληθούν ή θα ακυρωθούν, οι υποσχέσεις θα παραβιαστούν και στο οικογενειακό μέτωπο, δε θα βρείτε υποστήριξη. Αλλά μην ανησυχείτε, θα παρουσιαστούν καινούριες ευκαιρίες.
Πέντε : Μην απελπιστείτε αν τα πράγματα δεν έρθουν όπως τα σχεδιάσετε. Τα οικονομικά ή επαγγελματικά προβλήματα είναι προσωρινά και σε λίγο θα λυθούν. Όλα θα διορθωθούν αν δείξετε υπομονή, αναπροσαρμόσετε τα σχέδιά σας και επιμείνετε.
Έξι : Τα πράγματα θα προχωρήσουν εκνευριστικά αργά, ειδικά αν περιμένετε να κλείσετε μια συμφωνία. Παρά τις αναβολές όμως, τελικά τα σχέδιά σας θα εκπληρωθούν με σκληρή δουλειά και επιμονή. Γι’ αυτό μην το βάζετε κάτω.
Εφτά : Ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσετε ένα απρόσμενο εμπόδιο ή βαρύ καθήκον. Προσπαθήστε να διατηρήσετε την αίσθηση του μέτρου : μην αγχώνεστε με επουσιώδη θέματα γιατί θα προκαλέσετε περιττές τριβές.
Οχτώ : Δυσκολίες παντού. Εποχή δοκιμασιών για τις ανθρώπινες σχέσεις, τις επαγγελματικές υποθέσεις, τα ταξίδια και τις φιλίες. Αποφύγετε τις βαριές κουβέντες και τις βιαστικές ενέργειες και προσέξτε την υγεία σας.
Εννιά : Το άγχος προκαλεί την ύφεση των σωματικών και πνευματικών δυνάμεων, γι’ αυτό μην αναλάβετε πρόσθετες υποχρεώσεις μέχρι να λήξει αυτή η περίοδος. Αποφύγετε το άγχος υιοθετώντας χαλαρούς ρυθμούς και θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους για το μέλλον.
Δέκα : Δυσάρεστα νέα και ανησυχία για ένα αγαπημένο πρόσωπο επιδεινώνουν την κατάσταση. Όμως σύντομα θα λήξει αυτή η φάση και οι προοπτικές για το μέλλον θα γίνουν ρόδινες.
Βαλές : Ένας φίλος ή οικείος του ενδιαφερόμενου, παρά τις καλές προθέσεις του, θα προκαλέσει προβλήματα. Το νεαρό αυτό πρόσωπο, μόλο που είναι καλοπροαίρετο, έξυπνο και κάνει καλή συντροφιά, είναι επίσης ανώριμο, ανεύθυνο και ασυνεπές.
Ντάμα : Συμβολίζει μια γυναίκα ανεξάρτητη και άξια, πιθανόν χήρα ή διαζευγμένη, που διακατέχεται από επικίνδυνη φιλοδοξία. Είναι ισχυρή ως σύμμαχος αλλά επικίνδυνη αν γίνει εχθρός και η υπερβολική ντομπροσύνη την εμποδίζει να αποκτήσει στενούς φίλους.
Ρήγας : Επιτυχημένος άνδρας με κάποια κοινωνική θέση, ίσως δικηγόρος ή άλλου είδους επαγγελματίας, που μπορεί να βοηθήσει τον ενδιαφερόμενο. Έχει κύρος και επιρροή, θα απαιτήσει σεβασμό και η συμβουλή του θα πρέπει να ακολουθηθεί.

ΟΙ ΚΟΥΠΕΣ
Ασσος : Ένα φύλο που υπόσχεται στοργή και οικογενειακή ευτυχία. Μπορεί να αναφέρεται σε γέννηση, πρόταση γάμου, καινούρια φιλία ή σμίξιμο μετά το χωρισμό.
Δύο : Χρήματα και ίσως μάλιστα περισσότερα απ’ όσα περιμένατε. Στέριωμα πρόσφατης συνεργασίας ή αισθηματικού δεσμού. Οι φιλίες και οι στενές προσωπικές σχέσεις θα ανθίσουν.
Τρία : Αρραβώνας ή ειδήσεις για γάμο. Πρέπει να γίνει μια δύσκολη επιλογή. Σ’ αυτή την περίπτωση προσπαθήστε να το αναβάλλετε για να ζυγιάσετε όλες τις πιθανότητες.
Τέσσερα : Ώρα αλλαγών, είτε εργασίας, είτε κατοικίας, είτε και των δύο. Πιθανότητες πρώτου ή δεύτερου γάμου για τους ενδιαφερόμενους ώριμης ηλικίας,
Πέντε : Δεν είναι ώρα για σοβαρές αποφάσεις και ριζικές αλλαγές στην ζωή σας. Η καλύτερη συμβουλή είναι να κάνετε ένα διάλειμμα, να χαλαρώσετε και να βάλετε τις σκέψεις σας σε τάξη πριν καταπιαστείτε με τα επαγγελματικά και οικογενειακά προβλήματά σας.
Έξι : Ευχάριστα οικογενειακά νέα, πιθανόν αρραβώνας ή επιτυχία παιδιού. Οι άλλοι όμως ίσως προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν το βολικό χαρακτήρα σας, γι’ αυτό προσπαθήστε να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας.
Εφτά : Να κάνετε ελαστικά σχέδια: κάποιος φίλος ή συνεργάτης θα σας πουλήσει την τελευταία στιγμή ή ένα γεγονός που περιμένατε θα αναβληθεί απροειδοποίητα. Τα άστρα ευνοούν τον έρωτα.
Οχτώ : Έντονη κοινωνική ζωή που προσφέρει πολλές απολαύσεις. Ένα ταξίδι ή έξοδος θα έχει ως αποτέλεσμα μια ρομαντική γνωριμία που θα καταλήξει σε σοβαρή σχέση.
Εννιά : Γνωστό και ως φύλο των ευχών. Είναι καλός οιωνός και υπόσχεται επιτυχία σε ότι επιθυμεί περισσότερο ο ενδιαφερόμενος εκείνη την στιγμή. Στην περίπτωση που υπάρχουν παρεξηγήσεις σύντομα θα διευθετηθούν.
Δέκα : Τυχερό φύλλο που υπόσχεται ευτυχία στον έρωτα, αρμονική οικογενειακή ζωή και επαγγελματική επιτυχία. Εμφανίζεται απροσδόκητα η ευκαιρία να εξασφαλίσετε το μέλλον σας. Σ’ αυτήν την περίπτωση μην διστάσετε, αρπάξτε την.
Βαλές : Ο νέος ή η νέα θα συστήσει στον ενδιαφερόμενο κάποιον με τον οποίο θα συνδεθεί συναισθηματικά στο μέλλον.
Ντάμα : Συμβολίζει μια καλόκαρδη ώριμη γυναίκα που φροντίζει για το καλό του ενδιαφερόμενου. Τρυφερή στοργική και λογική, προσφέρει σωστές συμβουλές, πρακτική βοήθεια και συναισθηματική στήριξη στον ενδιαφερόμενο.
Ρήγας : Ένας άνθρωπος καλού χαρακτήρα, ευνοϊκά διατεθειμένος απέναντι στον ενδιαφερόμενο. Είναι κοινωνικός, γενναιόδωρος και ενθουσιώδης αλλά αδιάκριτος και ασύνετος στις κρίσεις του. Το φύλο αυτό μπορεί να σημαίνει ότι τα οικονομικά μικροπροβλήματα σύντομα θα λυθούν.

_________________
το όνειρο είναι η μαγεία…

Απο Πηγη..τηλ.για  ραντεβου  6939549914

ΜΕ ΑΠΛΗ ΤΡΑΠΟΥΛΑ…ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ( Α’ μερος)

ΓΕΝΙΚΗ Ή ΕΙΔΙΚΗ
Στην αρχή αυτής της πρωταρχικής διαδικασίας πρέπει τα δυο μέρη να ξεκαθαρίσουν τι αναμένεται από το διάβασμα. Θέλει ο ενδιαφερόμενος μια γενική πρόβλεψη ή ενδιαφέρεται για κάτι ειδικό;
Μερικές μέθοδοι κατάστρωσης χρειάζονται τη χρησιμοποίηση ενός σημαίνοντος χαρτιού, δηλαδή ενός χαρτιού που αντιπροσωπεύει είτε τον ενδιαφερόμενο είτε το θέμα που αναλύεται. Έτσι το πρώτο πράγμα που πρέπει να αποφασιστεί είναι ποια σειρά συμφωνεί περισσότερο με τα χαρακτηριστικά του ενδιαφερόμενου ή την φύση της ειδικής ερώτησης.

Σπαθιά : αντιπροσωπεύουν ανθρώπους με πλούσια καστανά ή κόκκινα μαλλιά και καστανά ή τσαγαλιά μάτια. Προσωπικότητα δραστήρια και ενεργητική. Επιχειρήσεις και νέες δραστηριότητες.
Καρό : αντιπροσωπεύουν άτομα με ανοιχτό χρώμα δέρματος, ξανθά ή άσπρα μαλλιά και γαλανά ή γκρίζα μάτια. Τύποι εξεζητημένοι και με αυτοπεποίθεση. Χρήματα και περιουσία, επιχειρήσεις, κοινωνική θέση, ασφάλεια.
Κούπες : αντιπροσωπεύουν ανθρώπους με ανοιχτά καστανά ή κόκκινα μαλλιά, κοκκινωπή χροιά δέρματος και γαλανά, γκρίζα ή τσαγαλιά μάτια. Μια φιλική συμπονετική φύση. Συναισθηματικά ζητήματα, αγάπη και γάμος, παιδιά και καλλιτεχνικές επιδιώξεις.
Μπαστούνια : αντιπροσωπεύουν άτομα με ωχρό δέρμα, σκούρα καστανά μαλλιά και μάτια. Ισχυροί ή άνθρωποι που ασκούν έντονη επιρροή, δυνατοί χαρακτήρες. Δύναμη ή θέση, σύγκρουση, νοητικές δραστηριότητες, νόμος και τάξη, ξένες υποθέσεις. Όταν αποφασίσετε για την κατάλληλη σειρά, διαλέξτε την ανάλογη φιγούρα σύμφωνα με την ηλικία και το φύλο του ενδιαφερόμενου.
Ρήγα : για έναν ώριμο άντρα.
Ντάμα : μια ώριμη γυναίκα.
Βαλέ : για ένα νεαρό άτομο σε όποιο φύλο και αν ανήκει .
Αν επιλέξετε ένα απρόσωπο χαρτί, χρησιμοποιήστε τον Ασσο της καθορισμένης σειράς.

ΟΙ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
Όσο θα εξοικειώνεστε με την σημασία του κάθε χαρτιού, θα διαπιστώνεται πως αρχίζετε να βλέπετε και σαν σύνολο. Αυτό είναι απαραίτητο για να διαβάσετε σωστά τα χαρτιά, αφού η τέχνη της χαρτομαντεία βασίζεται σ’ αυτό το συσχετισμό όλων των στοιχείων που σχηματίζουν τελικά μια πλήρη εικόνα. Προσέξτε ιδιαίτερα αν κάποιο χρώμα ή ομάδα αριθμών υπερισχύει. Μια τέτοια έμφαση υποδηλώνει πως μια πλευρά της ζωής σας θα αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία ή σας απασχολεί ιδιαίτερα. Για παράδειγμα οι πολλές Κούπες τονίζουν τα αισθηματικά θέματα, ενώ τα πολλά Σπαθιά υπογραμμίζουν ότι έχει σχέση με τις επιχειρήσεις και, γενικά, τις επαγγελματικές δραστηριότητες.

Σε γενικές γραμμές, τα μεγάλα νούμερα υποδηλώνουν μεγάλες δυνατότητες. Η υπερίσχυση των μικρών αριθμών υπονοεί πως η ζωή σας θα αλλάξει ριζικά στο άμεσο μέλλον. Οι Ασσοι όμως αποτελούν εξαίρεση σ’ αυτόν τον κανόνα. Αφού αντιπροσωπεύουν την αρχή της κάθε σειράς, έχουν την ιδιότητα να υποδηλώνουν το τέλος ενός κύκλου και την έναρξη ενός άλλου, καινούριου.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΣΠΑΘΙΩΝ
Ασσος : Απρόσμενο δώρο, απροσδόκητη εύνοια της τύχης στα οικονομικά ή καλά νέα σχετικά με χρήματα. Κέρδη από επιχειρήσεις ή πετυχημένες προβλέψεις. Σημαντικό γράμμα ή νομικό έγγραφο.
Δύο : Ορισμένα μακροπρόθεσμα σχέδια μπορεί να αντιμετωπίσουν αντίδραση ή καθυστέρηση που θα είναι αποτέλεσμα επέμβασης κάποιου τρίτου. Να προσέχετε τις άσκοπες κουβεντούλες ή το κακόβουλο κουτσομπολιό.
Τρία : Πετυχημένος γάμος ή πρόταση γάμου για όσους έχουν μακροχρόνια σχέση.
Τέσσερα : Η τύχη θα πάρει μια στροφή προς το χειρότερο εξαιτίας της πονηριάς κάποιου άλλου, επομένως μην είστε πολύ εύπιστος. Διατηρήστε την ευελιξία στα σχέδια σας.
Πέντε : Περίοδος αλλαγής προς το καλύτερο με έμφαση στους συνεταιρισμούς. Τα επιχειρησιακά τολμήματα θα αποδώσουν οικονομικά, ενώ οι προοπτικές είναι το ίδιο ευνοϊκές αν σκοπεύετε να παντρευτείτε.
Έξι : Καλός οιωνός για όσους αναζητούν την εμπορική επιτυχία. Οι ήδη εδραιωμένες επιχειρήσεις θα ανθίσουν και τα νέα προγράμματα θα πετύχουν την αναγκαία οικονομική υποστήριξη.
Εφτά : Μικρό δώρο ή χρηματικό κέρδος. Ίσως να εξοφληθεί κάποιο χρέος. Μια νέα φιλία μπορεί να σας φέρει μεγάλη χαρά. Ζητήστε τη συμβουλή ενός δικηγόρου αν πρόκειται να υπογράψετε κάποιο συμβόλαιο.
Οχτώ : Περίοδος αβεβαιότητας γιατί μικρά προβλήματα μπορεί να μεγαλώσουν πέρα από κάθε προσδοκία σας. Αποφύγετε σχέδια γρήγορου πλουτισμού.
Εννιά : Αυτό το χαρτί σας προειδοποιεί να μην είστε πεισματάρης γιατί μπορεί να εμφανιστούν διχόνοιες αν αγνοήσετε τις επιθυμίες των άλλων. Ωστόσο υπάρχει μια πιθανότητα για χρηματικά ή άλλα κέρδη εξαιτίας μιας απρόβλεπτης επαγγελματικής προσφοράς ή πρότασης γάμου.
Δέκα : ξαφνικά οικονομικά κέρδη, ίσως από κάποια κληρονομιά, ασφαλιστική πληρωμή ή επιστροφή φόρων. Πιθανό ταξίδι στο εξωτερικό να αποδειχθεί εκπληκτικά κερδοφόρο και να οδηγήσει σε μια ρομαντική σχέση.
Βαλές : Ένα έξυπνο και επινοητικό νεαρό πρόσωπο έχει καλές διαθέσεις για τον ενδιαφερόμενο. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι γυναίκα μπορεί το χαρτί αυτό να δείχνει κάποιον εραστή ή θαυμαστή. Για τον άνδρα είναι ίσως ένας καλός και αξιόπιστος φίλος.
Ντάμα : Μια γοητευτική, εύστροφη, ώριμη, αξιόπιστη γυναίκα με ζεστή καρδιά, ίσως η σύζυγος του άνδρα ενδιαφερόμενου ή μια στενή φίλη αν ο ενδιαφερόμενος είναι γυναίκα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως τον υποστηρίζει και είναι σοφή.
Ρήγας : Ένας ώριμος επαγγελματίας άνδρας, τίμιος και ευθύς στις διαπραγματεύσεις του, που μπορεί να δώσει μεγάλη βοήθεια. Πιθανόν ένας συγγενής αν ο ενδιαφερόμενος είναι γυναίκα ή ένας συνάδελφος.

Η δυναμη της σεληνης…

Γέμισμα της Σελήνης (από την εμφάνισή της μέχρι την Πανσέληνο)          Απο Πηγη τηλ.6939549914

Όταν το φεγγάρι γεμίζει είναι η ιδανική στιγμή για ενεργειακές εργασίες που αφορούν νέα ξεκινήματα, ενίσχυση και διατήρηση της καλής υγείας, την θεραπεία, την γονιμότητα, την ομορφιά και την ψυχική αφύπνηση, την ενίσχυση των ψυχικών δυνάμεων. Γενικότερα θα λέγαμε ότι ασχολούμαστε με όποιες θετικές επιρροές ή καταστάσεις επιθυμούμε να προσελκύσουμε στην ζωή μας.

Πανσέληνος

Μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή για οποιαδήποτε ενεργειακή εργασία λόγω της κορύφωσης της ενέργειας του φεγγαριού, θα λέγαμε μάλιστα ότι λειτουργεί σαν ενεργειακός μεγεθυντικός φακός. Κατά την πανσέληνο ασχολούμαστε πιο αποτελεσματικά με όλα τα ζητήματα που ανέφερα στην γέμιση του φεγγαριού, ενώ ευνοούνται επίσης θέματα που αφορούν τα οικονομικά και τα ταξίδια. Είναι ακόμη η ιδανική στιγμή για ενεργειακή δουλειά που αφορά την αγάπη, την προστασία και τον εξαγνισμό. Δείτε επίσης την ανάρτηση «Πανσέληνος: Το αποκορύφωμα της ενέργειας..» όπου θα βρείτε και την σημαντικότερη ενεργειακή εργασία, που είναι το να ευχαριστούμε για όλα όσα έχουμε στην ζωή μας.

Χάση του φεγγαριού (από την επόμενη της πανσελήνου μέχρι και την νέα σελήνη)

Είναι η ώρα που μπορούμε να διώξουμε, να εξαφανίσουμε, να εξοστρακίσουμε τα αρνητικά στοιχεία και συναισθήματα από την ζωή μας. Μπορούμε να διώξουμε τις εξαρτήσεις, την αρρώστια, τις κακές συνήθειες και να απελευθερωθούμε από τα αρνητικά συναισθήματα όπως ο θυμός, η ζήλεια και η μνησικακία. Γενικότερα είναι η απομάκρυνση κάθε τι παλιού και αρνητικού, προκειμένου να παραχωρήσει την θέση του σε κάτι νέο και θετικό.

Νέα Σελήνη

Η νέα σελήνη είναι η περίοδος που το φεγγάρι δεν είναι ορατό στον νυχτερινό ουρανό. Μολονότι, αυτό διαρκεί κάποιες μέρες, στην πραγματικότητα η νέα σελήνη κρατάει μόνο μία στιγμή. Ενεργειακά θα λέγαμε ότι βρίσκεται στον αντίποδα της πανσελήνου. Είναι η περίοδος που η ενέργεια μεγενθύνεται για να εργαστούμε όπως και στην χάση του φεγγαριού, διώχνοντας μακριά τα αρνητικά στοιχεία της ζωής μας. Είναι όμως παράλληλα και η ιδανική στιγμή για ενδοσκόπηση, για σχεδιασμό στρατηγικών κινήσεων, για τελικές επιλογές και για απόρριψη στοιχείων που πλέον δεν μας εκφράζουν. Η νέα σελήνη δρα ευεργετικά σε περίπτωση που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον πόνο για την απώλεια αγαπημένων προσώπων. Μας δίνει δύναμη για να κλείσουμε έναν κύκλο πριν προχωρήσουμε σε ένα νέο ξεκίνημα.

Χρήσιμες παρατηρήσεις μέσα από την πρακτική εξάσκηση

Το γεγονός ότι κάθε μία από τις φάσεις της Σελήνης ευνοεί κάποιους συγκεκριμένους τομείς και προθέσεις, δεν σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να μας περιορίσει. Δεν εργαζόμαστε ανάλογα μόνο με την Σελήνη, αλλά ανάλογα και με την ανάγκη που πρέπει να καλύψουμε ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα, αν επείγει να εργαστούμε ενεργειακά ώστε να βοηθήσουμε στην θεραπεία κάποιου, τότε κοιτάζουμε πρώτα την φάση του φεγγαριού. Σε περίπτωση που είναι στην γέμιση ή στην πανσέληνο, τότε ζητάμε θεραπεία και καλή υγεία, ενώ σε περίπτωση που είναι στην χάση ή στην νέα σελήνη, ζητάμε να εξαλειφθεί η ασθένεια. Είναι καθαρά θέμα οπτικής των πραγμάτων και τρόπος έκφρασης της επιθυμίας μας, ακριβώς γιατί κάθε ενεργειακή εργασία δεν είναι τίποτε άλλο από σαφής, ξεκάθαρη και στοχευμένη πρόθεση με σκοπό την επιθυμητή αλλαγή.

Λιθοι και πλανητικες επιρροες…

Λίθοι και πλανητικές επιρροές…

Ήλιος

Οι λίθοι που επηρεάζονται από τον Ήλιο βοηθούν στην θεραπεία, προσφέρουν προστασία, επιτυχία (ειδικά σε νομικά θέματα), χαρίζουν διαύγεια πνεύματος και φυσική ενέργεια.
Οι πέτρες του Ήλιου είναι:
Κεχριμπάρι, πορτοκαλί ασβεστίτης,
καρνεόλιο, χαλαζίας, διαμάντι, ερυθρωπή άργιλος, ηλιόλιθος, μάτι του τίγρη, τοπάζι και ζιρκόνιο
Κεριά: Πορτοκαλί ή χρυσαφί

Σελήνη

Η επιρροή της Σελήνης βοηθάει στον ύπνο και στέλνει προφητικά όνειρα, ευνοεί την αγάπη, την ίαση, την γονιμότητα, την εστία, την γαλήνη, την συμπόνοια και την πνευματικότητα.
Οι πέτρες της Σελήνης είναι:
Ακουαμαρίνα, βήρυλος, χαλκηδόνιος λίθος, χαλαζίας, φεγγαρόπετρα, σεντέφι, μαργαριτάρι, ζαφείρι, σεληνίτης
Κεριά: λευκά ή ασημί

Ποσειδώνας

Με τους λίθους του Ποσειδώνα ευνοείται η υπεραισθητική αντίληψη, η φαντασία, η έμπνευση, ο μυστικισμός, η υποβολή και ο υπνωτισμός.
Οι πέτρες του Ποσειδώνα είναι:
Αμέθυστος, λεπιδόλιθος, σελεστίτης, σεντέφι, τυρκουάζ
Κεριά: οποιουδήποτε χρώματος

Αφροδίτη

Χάρη στην Αφροδίτη οι λίθοι της ευνοούν την αγάπη, την ηδονή, την ομορφιά, την νεότητα, την φιλία, την συμφιλίωση, την ευαισθησία, την ευτυχία και την τύχη.
Οι πέτρες της Αφροδίτης είναι:
Γαλάζιος, πράσινος και ροζ ασβεστίτης, μάτι της γάτας, χρυσόκολλα, χρυσοπράσιο, κοράλλι, σμαράγδι, νεφρίτης, πράσινος ίασπις, κουνζίτης, λάπις λάζουλι, μαλαχίτης, ολιβίνης, περίδοτο, γαλάζια, πράσινη και ροζ τουρμαλίνα, τυρκουάζ
Κεριά: πράσινα

Άρης

Οι λίθοι του Άρη είναι χρήσιμοι για ενίσχυση της φυσικής δύναμης και της σεξουαλικής ενεργητικότητας. Θεωρείται ότι χαρίζουν γενναιότητα και θάρρος, προστατεύουν και βοηθούν στην αποθεραπεία μετά από εγχείρηση.
Οι πέτρες του Άρη είναι:
Πέτρα του αίματος (bloodstone), κόκκινος ίασπις, βασάλτης, όνυχας, ερυθρωπή άργιλος, ροδοχρωσίτης, ροδονίτης, ρουμπίνι, σαρδόνυχας, κόκκινη τουρμαλίνα, πυρόλιθος, γρανάτης
Κεριά: κόκκινα

Ερμής

Ο Ερμής δίνει στους λίθους την ιδιότητα να ενισχύουν την διανόηση, την ευφράδεια, την μελέτη, την αυτοβελτίωση, την επικοινωνία και την σοφία.
Οι πέτρες του Ερμή είναι:
Αχάτης, αβεντουρίνης, διάστικτος ίασπις, μαρμαρυγίας, ελαφρόπετρα
Κεριά: κίτρινα

Κρόνος

Η επιρροή του Κρόνου δίνει στους λίθους την ιδιότητα της προστασίας, του εξαγνισμού και της τύχης.
Οι πέτρες του Κρόνου είναι:
Δάκρυ του Απάτσι, αιματήτης, καφέ ίασπις, γαγάτης, οψιδιανός, όνυχας, σερπεντίνης, μαύρη τουρμαλίνα
Κεριά: γκρι και καφέ

Δίας 

Οι λίθοι του Δία ευνοούν τον διαλογισμό, την πνευματικότητα και την διαίσθηση.
Οι πέτρες του Δία είναι:
Αμέθυστος, λεπιδόλιθος, σουγκιλίτης
Κεριά: μωβ

Ενεργοποιήστε αποτελεσματικότερα τους λίθους σας χρησιμοποιώντας κεριά. Ανάψτε τα, χαλαρώστε και οραματιστείτε αυτό που επιθυμείτε να πετύχετε με την ενέργεια του κάθε λίθου. Όταν ολοκληρώσετε, μην φυσήξετε τα κεριά για να σβήσουν. Χρησιμοποιήστε κηροσβέστη ή την άκρη των δακτύλων σας.

Τα μηνυματα του νερου…

Τα μηνύματα του νερού: Αποδείξεις της ενέργειας που εκπέμπουμε

 

Το νερό είναι ζωή. Αποτελεί βασικό στοιχείο τόσο του κόσμου που ζούμε, όσο και του σώματός μας. Στον μυστικισμό, ως ένα από τα τέσσερα στοιχεία, αντιπροσωπεύει το συναίσθημα, την διαίσθηση, το υποσυνείδητο.
Ο δρ. Masaru Emoto, επιστήμονας και συγγραφέας από την Ιαπωνία μέσα από την έρευνά του απέδειξε ότι η ενέργεια που πηγάζει από την ανθρώπινη σκέψη και τον προφορικό λόγο, επηρεάζει άμεσα την μορφολογία των κρυστάλλων του νερού. Πιο συγκεκριμένα, τύπωσε ή έγραψε λέξεις σε χαρτί και τις κόλλησε επάνω σε δοχεία με νερό, κατέψυξε το νερό αυτό και στην συνέχεια φωτογράφησε τους κρυστάλλους που δημιουργήθηκαν.
Διαπίστωσε ότι λέξεις με θετική σημασία όπως, «ευχαριστώ», «αγάπη», «ευγνωμοσύνη» δημιουργούσαν απίστευτα όμορφους και αρμονικούς κρυστάλλους (ο καθένας διαφορετικός, ανάλογα με την λέξη). Αντίθετα, με την χρήση αρνητικών λέξεων το νερό παρέμενε άμορφο, ή εμφάνιζε ακαθόριστους σχηματισμούς, χωρίς αρμονία. Στην συνέχεια χρησιμοποίησε το νερό με τα θετικά «μηνύματα» για να καλλιεργήσει ρύζι και διαπίστωσε ότι με το νερό αυτό το φυτό αναπτυσσόταν γρηγορότερα και πληρέστερα απ’ ότι με «απλό» νερό, ενώ το φυτό που δέχτηκε το «αρνητικό» νερό δεν μεγάλωνε εύκολα.
Μέσα στα πλαίσια της έρευνάς του πήρε επίσης δείγμα μολυσμένου νερού, το κατέψυξε και στην συνέχεια το συνέκρινε με δείγμα από το ίδιο ακριβώς νερό, το οποίο όμως είχε δεχτεί την ενέργεια της προσευχής. Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά. Δείτε κι εσείς…

Κρύσταλλος μολυσμένου νερού
Κρύσταλλος από το ίδιο μολυσμένο νερό που εκτέθηκε σε προσευχή βουδιστών μοναχών
Αγάπη & Ευγνωμοσύνη

Θα σε σκοτώσω

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον δρ. Emoto ο τελειότερος κρύσταλλος που σχηματίστηκε σε όλη την διάρκεια της έρευνάς του, ήταν από τον συνδυασμό των λέξεων «αγάπη & ευγνωμοσύνη», ο οποίος απεικονίζεται παραπάνω.
Όπως κάθε επιστήμονας που καταπιάνεται με ένα πεδίο έρευνας όχι και τόσο «επιστημονικό» ή «σοβαρό», ο δρ. Emoto έχει και τους επικριτές του (σας έχω κάνει link στην wikipedia ώστε να δείτε αν θέλετε μία αντικειμενική παρουσίαση του έργου του). Ωστόσο, για μένα προσωπικά, έχει απίστευτη αξία το γεγονός και μόνο ότι το νερό μεταβάλλεται και αποτυπώνει συναισθήματα και σκέψεις που προέρχονται από τις λέξεις, γιατί η σκέψη είναι λόγος. Είναι μοναδικό και υπέροχο το γεγονός ότι μπόρεσε και φωτογράφισε αυτήν την μεταμόρφωση γιατί, κατά την γνώμη μου, αποδεικνύεται ότι η σκέψη έχει δύναμη και επηρεάζει τον κόσμο γύρω μας.
Ας πάρουμε λοιπόν χρωματιστούς ανεξίτηλους μαρκαδόρους κι ας γράψουμε θετικά μηνύματα στα γυάλινα μπουκάλια με νερό που υπάρχουν στο ψυγείο μας. Αγάπη, ευτυχία, ευγνωμοσύνη, υγεία και ότι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε. Με μία τόσο απλή και όμορφη κίνηση μπορούμε να βάλουμε λίγη θετική ενέργεια στην ζωή μας και στο σώμα μας και το κυριότερο…δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε!

Previous Older Entries Next Newer Entries